Arkiv

februari 16, 2018

Nyhetsbrev #93: Ett mer transparent EU

– Mer transparens inom EU

– Tidsomställningen engagerar

– Handlingskraft mot Polen

Hej vänner!

Mer transparens inom EU

I veckan presenterade den europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, en rekommendation om att Ministerrådet borde bli mer transparent.

Jag håller helt med om hennes slutsats om att medborgarna inte har möjlighet att delta i det demokratiska livet i tillräcklig utsträckning om lagstiftningsprocessen inte är tillräckligt öppen och åsikterna tydliga – så att medborgarna har möjlighet att hålla sina valda företrädare ansvariga. Vikten av detta blev särskilt tydligt vid Brexit-omröstningen, efter att Storbritanniens regering i år har använt sig av en ”skylla-allt-på-Bryssel-kultur” – när det egentligen handlar om beslut som de nationella regeringarna kommit överens om.

Mer transparens skulle därmed bidra till att tydligt klargöra för medborgarna att beslut om lagstiftning som fattas på EU-nivå i slutändan är beslutade av valda företrädare och inte av ansiktslösa Bryssel-byråkrater. Att göra medlemsländernas ståndpunkter offentliga, på ett tidigt och tillgängligt sätt, kan förhoppningsvis även bidra till att minska avståndet från medborgare till EU-institutionerna.

Vi svenskar kan vara stolta över att vi har exporterat ombudsmannen till EU. Och med dagens EU-ombudsman Emily O’Reilly vid rodret har institutionerna verklig fått den aktiva ”vakthund” som rollen bör vara. Vi arbetar båda direkt med medborgarnas problem och klagomål, och Emily O’Reilly och jag har ett väldigt gott samarbete där vi genom våra olika kanaler tillsammans arbetar för att medborgarnas röst ska bli hörd tydligare – både inom institutionerna och gentemot medlemsländernas regeringar.

Nu har medlemsländerna fram till 9 maj på sig att reagera på rekommendationen, som ni hittar här.

Tidsomställningen engagerar

Det var länge sedan en fråga engagerade så många människor runt om i EU som tidsomställningen till och från sommartid. Förra veckan röstade Europaparlamentet igenom att föra frågan vidare till EU-kommissionen.

Det finns mycket som tyder på att en normaliserad tid vore bättre än att ställa om klockan två gånger per år. Bland annat har forskning fastslagit att tidsomställningen kan ge upphov till lidande för människor, särskilt våra äldre.

Det är alldeles uppenbart att tidsomställningen berör människor runt om i EU:s medlemsländer. Förra veckan mottog jag över 250 mejl från svenskar som ville återge sin syn på tidsomställningen. De har alla fått svar! Europeiska Unionen är ingenting utan sina medborgare i medlemsländerna, därför måste vi alltid lyssna in vad de har att säga.

Nu väntar vi på att EU-kommissionen ska utreda frågan och återkomma med ett direktiv för Europaparlamentet att ta ställning till. Ännu vet vi inte vad som kommer att föreslås, men jag hoppas att direktivet förordnar att vi vidtar åtgärder och inför en normaltid året om i hela unionen.

Handlingskraft mot Polen

De fundament som EU bygger på kring bland annat yttrandefrihet och pressfrihet är för många av unionens länder basala. För vissa länder är de dock inte lika självklara. I Polen har vi de senaste åren kunnat bevittna hur regeringspartiet Pis i full färd har verkat för att montera ner det demokratiska systemet. Både landets media och rättsväsende har fått sitt oberoende inskränkt. Kvinnors rättigheter hotas när regeringen driver på för att införa ännu mer restriktiva abortlagar än de har i dag. Det finns ingen hejd på lagförslag som åsyftar att åtstrama de fri- och rättigheter som EU alltid försvarat. I januari godkände den polska senaten ett lagförslag som gör det straffbart att skuldbelägga Polen för förintelsen. Att skrämma befolkningen till att förneka landets skuld under andra världskriget och förintelsen är inte bara historielöst, det är även helt oacceptabelt.

Att bara se på medan Polen stryper medborgares fri- och rättigheter är inte aktuellt. Särskilt inte när EU skapades som ett projekt för att främja freden och friheten i Europa. Därför måste krafttag tas mot Polen. Att EU-kommissionen i december aktiverade Artikel 7 i Lissabonfördraget, vilket kan få konsekvensen att landet förlorar sin rösträtt i Ministerrådet, är därför välkomnat.

I helgen veckan skrev jag i Borås Tidning om just detta, läs artikeln här.

Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: