Arkiv

mars 2, 2018

Nyhetsbrev #95: Ja till att EU tar krafttag mot Polen

– Ja till att EU tar krafttag mot Polen
– Europas framtid diskuteras i Aten
– FN-förhandlingar om flyktingmottagande
– Effektivisera informationsutbytet mellan medlemsländerna

Hej vänner!

Ja till att EU tar krafttag mot Polen
I veckan har vi haft plenarsession i Europaparlamentet i Bryssel. Bland annat röstade vi om EU-kommissionens förslag att aktivera EU-fördragets artikel 7 mot Polen, som en konsekvens av landets lagändringar som på olika sätt underminerar rättsstaten.

Det är på tiden att vi kraftfullt markerar mot Polens oacceptabla utveckling och ställer den nuvarande regeringen till svars för bland annat nedmonteringen av domstolens oberoende. Jag gav naturligtvis mitt fulla stöd till EU-kommissionens förslag och resolutionen antogs med stor majoritet. Jag ser med glädje på att också den svenska regeringen har meddelat att de stödjer EU-kommissionen och uppmanar Polen att följa EU-kommissionens rekommendationer.

Mot bakgrund av att EU tillkom som ett fredsprojekt har vi ett ansvar att stå upp för ett handlingskraftigt EU som försvarar sina medborgares rättigheter och rättsstatens principer.

Läs mer om situationen i Polen i min krönika i Borås Tidning.

Europas framtid diskuteras i Aten
För tillfället befinner jag mig i Aten för att delta på konferensen The Future of Europe, Europas framtid. Under några dagar möts flera av EU:s nyckelpersoner för att resonera och föra dialog kring Europas framtid.

Jag är inbjuden av huvudarrangör Georges Dassis, ordförande för den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, för att hålla tal om framtidsutsikterna för en europeisk federation i förhållande till större nationell suveränitet. Det är ingen hemlighet att jag är en stolt förespråkare av mer samarbete inom EU och jag hoppas att under mitt tal förmedla fördelarna på ett övertygande sätt. Med de stora fördelar som ett fördjupat och förmerat samarbete ger är det för mig en självklarhet att vi bör närma oss en EU-federation.

FN-förhandlingar om flyktingmottagande
Just nu pågår ett stort arbete inom FN för att hitta globala lösningar på flyktingkrisen. Med anledning av detta stod Europaparlamentet i tisdags värd för ett samtal med representanter från EU:s medlemsländers nationella parlament om de pågående flyktingförhandlingarna i FN. EU är en stark part i förhandlingarna och jag jobbar för att få in starka formuleringar om att flyktingfrågan är global och att svaret måste komma från det internationella samfundet och att asylrätten är en individuell rättighet, viktiga ledstjärnor. Solidaritet, medmänsklighet och humanitet måste erbjudas till den som är utsatt, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.

Effektivisera informationsutbytet mellan medlemsländerna
I veckan påbörjades förhandlingarna om EU-kommissionens lagförslag kring förbättringar inom polisiärt och rättsligt samarbete, cybersäkerhet och spårning av terrorismfinansiering som vi i Europaparlamentet och Ministerrådet nu ska förhandla. Syftet med lagförslaget är att på ett bättre sätt kunna dra nytta av EU:s olika IT-system för att ta itu med de problem som rör migration och säkerhet. Jag  har fått uppdraget att från Alde:s håll, den liberala gruppen i Europaparlamentet som jag ingår i, följa arbetet och driver på för att den information som finns samlad ska kunna användas mer effektivt. Vi måste får till stånd ett fungerande system som gör att myndigheter på EU-nivå och i medlemsländerna kan samarbeta enklare!

Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: