Arkiv

mars 16, 2018

Nyhetsbrev #97: Sverige ska inte vara snålast i EU

– Sverige ska inte vara snålast i EU
– Kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU
Handbok för konflikthantering mellan Europaparlamentets utskott

Hej vänner!

Sverige ska inte vara snålast i Europa
”Sverige ska vara snålast i Europa”. Finansminister Magdalena Andersson gör det enkelt för sig när hon karaktäriserar den svenska regeringens hållning inför arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. Som ordförande för utskottsordförandekonferensen i Europaparlamentet, har jag intagit en helt annan position.

Vi står inför en allvarlig situation där Brexit kommer att skapa ett hål i EU:s budget. Regeringens ”snålast i EU-linje” riskerar att åter förpassa Sverige till ett obetydligt land i EU. Jag skulle önska att regeringen tog ett större ansvar i arbetet med EU:s långtidsbudget. Det vore offensivt av finansministern att ange tydliga omprioriteringar, där anslagen för gammeldags jordbruksstöd minskar och omfattande satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap prioriterades.

I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt. Därför måste vi vara beredda att acceptera en något större EU-budget än i dag.

Samtidigt måste vi införa tydliga villkor för de länder som tar emot EU-stöd. Det ska inte längre vara möjligt att ta emot stora EU-stöd samtidigt som man bryter mot EU:s grundläggande värderingar, eller vägrar visa solidaritet med andra EU-länder genom att ställa sig vid sidan av de gemensamma åtagandena, som exempelvis mottagandet av flyktingar.

Därför är det glädjande att Europaparlamentet vid onsdagens omröstning i plenum slog fast sin position om långtidsbudgeten, och underströk att den både ska finansiera nya prioriteringar och täcka alla underskott i samband med att Storbritannien lämnar EU.

I Göteborgsposten kan ni läsa mer om vad jag har att säga om detta.

Kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU
I det avtal som håller på att förhandlas fram mellan Storbritannien och EU inför Storbritanniens utträde ur unionen måste vi garantera att de cirka fem miljoner medborgare på båda sidorna av Engelska kanalen som påverkas av Brexit får så långtgående rättigheter som möjligt.

Men Storbritanniens vilja att göra EU-medborgares rätt att leva lagligt i Storbritannien villkorat av antingen arbete, självförsörjning eller familjerelationer, kommer sannolikt att bidra till könsbaserade orättvisor, där kvinnor riskerar att drabbas hårdare av Brexit än män. Då de ofta utför obetalda uppgifter som att vårda sina äldre eller sjuka anhöriga, kan de förlora sin rätt att stanna i Storbritannien efter landets utträde, trots att de har levt lagligt där under lång tid.

I onsdags antog Europaparlamentet en resolution som slår fast Europaparlamentets position om EU:s framtida relation med Storbritannien. I den resolutionen finns formuleringar som särskilt uppmärksammar kvinnors utsatta situation, vilket jag hoppas tas i beaktning under Brexit-förhandlingarna. Jag kommer inte att acceptera ett avtal som slår hårdare mot kvinnor, därför kommer jag att kräva att EU-kommissionen granskar det slutgiltiga talet ur ett genusperspektiv innan Storbritanniens utträde. Alla de individer som i dag är skyddande under EU-fördraget ska även fortsätta vara det efter Brexit.

Läs mer om detta i min artikel i Nerikes Allehanda.

Handbok för konflikthantering mellan Europaparlamentets utskott
I egenskap av ordförande för utskottsordförandekonferensen, där alla Europaparlamentets utskottsordförande samlas, har jag tagit fram en handbok i konflikthantering som i dagarna antogs av ordförandekollegorna. Tidigare har ofta långdragna processer mellan utskotten pågått kring meningsskiljaktigheter om vilket utskott som ska ansvara för Europaparlamentets lagstiftning. Det gör att det drar ut på tiden innan ett lagstiftningsarbete kan komma igång, vilket påverkar medborgana negativt. Genom handboken får vi på plats en smidig och snabb lösning av kompetenskonflikter mellan de olika utskotten, vilket gör att lagstiftningsarbetet kan komma igång tidigare och därmed snabbare komma medborgarna till godo.

Ett effektivt lagstiftningsarbete så att mer kan åstadkommas för medborgarna är en prioriterat för mig som ordförande för utskottskonferensen, jag är därför mycket stolt över att ha halverat tiden för konfliktlösningen sedan jag tillträdde som ordförande för drygt ett år sedan.

Med detta önskar jag er en fin helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: