Arkiv

mars 23, 2018

Nyhetsbrev #98: Så förhindrar vi framtida terrorattentat

– Så förhindrar vi framtida terrorattentat
– Det är dags att avskaffa av sommar- och vintertid
Stor majoritet för mitt yttrande om kontrollen av EU-rättens tillämpning
– Möte med representanter från Babi Yar-förintelsens minnescenter

Hej vänner,

Så förhindrar vi framtida terrorattentat

Det är med sorg i hjärtat som jag i går mindes offren som för två års sedan dog i de fruktansvärda terrorattentaten vid Bryssels flygplats och metro. Attentaten var inte bara attacker mot Bryssel och människors vardagsliv, de var också ett knivhugg rakt in i EU:s hjärta.

Försvaret av vårt sätt att leva, vår demokrati och vår frihet kräver en trovärdig europeisk agenda som kan förhindra att våra ungdomar radikaliseras, och för att stärka de band som binder oss samman. I minnet av detta vill jag påminna om vikten av att EU intensifierar arbetet för att bekämpa terrorism på europeisk nivå.

Trots att mycket redan har gjorts för att förebygga nya terrorattentat så måste mer göras och EU måste intensifiera sitt arbete. Genom dessa åtgärder vill jag bekämpa terrorism på europeisk nivå:

– EU:s medlemsländer behöver bygga upp avradikaliseringsprogram speciellt inriktade på jihadister som återvänder från terrororganisationer i Mellanöstern.

– Informationsutbyten mellan EU:s informationssystem måste effektiviseras så att nationella myndigheter på ett snabbare och bättre sätt kan identifiera säkerhetshot.

– Möjligheten att lagföra återvändare som begått övergrepp och krigsförbrytelser måste stärkas.

– EU:s underrättelsetjänst, EU Intelligence Centre, måste byggas ut så att länderna på ett automatiskt och rättssäkert sätt delar information om misstänkta personer och riskanalyser.

– Resurser måste fördelas till gräsrotsnivå, som kan slå larm när risken finns att en enskild person radikaliseras och kan misstänkas för att involveras i extremistiska nätverk.

Det är dags att avskaffa av sommar- och vintertid

På lördag är det dags att flytta fram klockan en timme, vilket innebär att vi förlorar en timmes sömn. Som ordförande i utskottet för framställningar har jag den senaste tiden tagit emot uppemot hundra framställningar från medborgare som kräver att tidsomställningen slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. Det har även pågått ett medborgarinitiativ i Finland som drygt 70 000 personer har undertecknat. Som en följd av detta antog Europaparlamentet i februari en resolution som uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder. Än har jag inte hört något tillbaka från dem.

Som ordförande i utskottet för framställningar arbetar jag för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete. De återkommande tidsomställningarna i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa är en fråga som uppenbarligen påverkar och engagerar många medborgare.

Hälsoriskerna som människor uppger att de lider av, djur som påverkas negativt, och att tidsomställningen inte sparar så mycket energi som det var tänkt är skäl nog att agera. Därför välkomnar jag att en resolution har antagits som uppmanar EU-kommissionen att utreda frågan snarast och presentera ett nytt EU-direktiv kring som slår fast en normaltid året om för unionen.

Stor majoritet för mitt yttrande om kontrollen av EU-rättens tillämpning

Under veckan antog utskottet för framställningar med stor majoritet mitt yttrande om kontrollen av EU-rättens tillämpning. Som ordförande för utskottet ligger det i mitt främsta intresse att agera på medborgares oro och missnöje kring implementeringen av EU:s lagstiftning i deras medlemsländer. Därför lyfter jag i mitt yttrande vikten av att lyssna på de medborgare som kontaktar oss gällande brister i genomförandet av EU:s lagstiftning. För att lagstiftningen ska komma medborgarna till godo räcker det inte att bara rösta igenom nya lagar, medlemsländerna måste även ta sitt ansvar i att införa dem på ett korrekt sätt.

Möte med representanter från Babi Yar-förintelsens minnescenter

Jag har i veckan träffat representanter från Babi Yar-förintelsens minnescenter. Babi Yar-massakern under andra världskriget hör till ett av de mörkaste kapitlen i vår historia då nära 34 000 judar tros ha mördats i massakern som pågick under två dagar. Tyvärr är antisemitism fortfarande ett närvarande problem i dag och det är därför oerhört viktigt att vi aldrig glömmer bort vår historia. Som vice-ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp mot antisemitism, som arbetar för att uppmärksamma och motverka antisemitism inom EU, arbetar vi med kunskapsspridning och uppmanar EU:s medlemsländer till att aldrig tolerera antisemitiska handlingar.

Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: