Arkiv

februari 10, 2016

Nyhetsbrev #15: EU:s nya asylsystem och information till blinda och synskadade

CaptureHedrande att utses till att leda översynen av en viktig del av EU:s nya asylsystem
Jag utsågs i veckan att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer jag att att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent.

Blinda och synskadade nekas rätten till tillgänglig information i EU – dags att medlemsländerna ratificerar Marrakechavtalet
Bara fem procent av den litteratur som kommer ut i Europa publiceras i lättillgängliga format, såsom punktskift, stor stil och ljudböcker, anpassade för blinda och personer med nedsatt syn. Det så kallade Marrakechavtalet som antogs sommaren 2013 möjliggör för synskadeanpassad litteratur att fritt föras över nationsgränser utan hänsyn till upphovsrättsbestämmelser eller andra handelsrestriktioner. Men ratificeringsprocessen blockeras fortfarande av en minoritet av EU:s medlemsländer, och därmed har avtalet ännu inte trätt i kraft i EU.

I onsdags röstade Europaparlamentet, på min begäran som Petitionsutskottets ordförande, för en resolution som kräver att ratificeringsprocessen genast ska slutföras.

Bristen på engagemang från medlemsländerna för att nå en konstruktiv överenskommelse är ett klart brott mot rätten till tillgänglig information, som finns inskriven i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Europas medborgare har väntat länge nog. Efter att medlemsländerna i snart fyra år visat bristande förståelse för behoven hos personer med funktionshinder är det dags att finna en politisk lösning till stöd för blindas och synsvagas rätt till litteratur.

Se mig även samtala kring dessa två ämnen i veckans youtube-program från Strasbourg. 

Om du vill veta mer om mitt arbetet i Europaparlamentet, kolla in min hemsida www.ceciliawikstrom.eu eller kontakta mig. Jag och mina medarbetare svarar gärna på alla era frågor!

Liberala hälsningar,
Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: