Arkiv

april 7, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): Brexit – inga familjer får splittras!

– Vår i Strasbourg
– Brexit – inga familjer får splittras
– Frihetskampen i Ungern

Strasbourg

Hej vänner,

Det är under aprils Strasbourg-vecka varje år som jag får möta våren på riktigt. Så här långt söderut är träden redan helt gröna, blommorna har redan slagit ut, och barn leker med full energi i stadens parker. Än är det några veckor kvar innan våren är i full blom i Sverige, men jag ser mycket fram emot att även möta den i Uppsala. Det är nog trots allt den mest fantastiska tiden på året!

Veckans arbete och debatter har–trots våren–överskuggats av Brexit. I onsdags röstade vi i Europaparlamentet igenom en resolution inför Brexit-förhandlingarnas start, som klargör Europaparlamentets målsättning för processen. Som ordförande för utskottsordförandekonferensen koordinerar jag utskottens arbete och insatser inför och under Brexit-förhandlingarna. Jag kommer arbeta för att medborgarna alltid kommer i första hand.

Varje EU-medborgare har vid sidan om det nationella medborgarskapet också ett europeiskt medborgarskap. Det är viktigt att slå fast att detta gäller fram till dess att Storbritannien lämnar unionen. Detta medborgarskap bygger på humanism, demokrati och frihet – kärnan i den europeiska identiteten.

Drygt 3 miljoner EU-medborgare bor i Storbritannien och cirka 1 miljoner britter lever i andra EU-länder. I många av dessa fall har familjemedlemmarna olika europeiska medborgarskap, som riskerar att splittra dem som familjer efter Brexit. Dessa medborgares oro inför framtiden måste prioriteras och deras rättigheter måste klargöras tidigt under förhandlingsprocessen.

Brexit får inte leda till att familjer splittras och jag kommer att strida för att de medborgare som idag utnyttjar den fria rörligheten ska få behålla samma rättigheter som i dag, också efter att Storbritannien har lämnat EU. Allt annat vore ett svek mot de européer som byggt sitt liv med den fria rörligheten som grund.

Slutligen vill jag lyfta något som inte alls fått nog med uppmärksamhet i Sveriges media. Efter att ha tystat media, inskränkt mänskliga fri- och rättigheter, agerar nu Orban för att stänga det prestigefulla Central European University i Budapest. Universitetet är en liberal bastion i Ungern, som genom sin blotta existens, och arbete för fakta, sanning, och vägande av olika åsikter, hotar de auktoritäras aspirationer. Vi måste stå upp för CEU, annars riskerar vi att se fler liknande inskränkningar i Europa.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: