Arkiv

oktober 27, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): EU måste utvecklas, inte avvecklas

— Romernas rättigheter
— Inget Sakharov-pris till Dawit Isaak
EU måste utvecklas, inte avvecklas

Hej vänner,

Oktobers andra Strasbourg-session har kommit till sitt slut och vi har fått mycket uträttat i Europaparlamentet.

Romernas rättigheter
Jag välkomnar att min kollega Soraya Posts (Fi) resolution om antiziganism, och som lyfter fram romernas grundläggande fri- och rättigheter i EU, röstades igenom vid onsdagens votering i plenum.

Resolutionen efterlyser något som borde vara självklart: att alla medlemsländer garanterar alla medborgare samma grundläggande fri- och rättigheter, inklusive romerna. Så ser det tyvärr inte ut i EU i dag.

Det här är ett viktigt steg på vägen bort från diskriminering och mot värdighet. Vi behöver ta ett krafttag för att resa många av Europas romer ur den socialt utsatta positionen som har lett till att allt för många av dem tigger på gatorna i Sverige och runt om i Europa.

Läs gärna Soraya Posts, Bodil Valeros och min debattartikel på ämnet i GP!

Inget Sakharov-pris till Dawit Isaak
Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak var en av tre slutkandidater till Sakharovpriset. Men vid torsdagens talmanskonferens utsågs till slut representanter för den demokratiska oppositionen i Venezuela till 2017 års pristagare av Sakharov-priset, EU:s pris för tankefrihet.

Jag är djupt besviken över att 2017 inte blev året då Dawit Isaak tilldelades Sakharovpriset, samtidigt som naturligtvis den demokratiska oppositionen i Venezuela också är värdiga pristagare. Men kampen för att få honom fri måste fortsätta.

Att tilldela honom Sakharovpriset hade inte inneburit till att han automatiskt skulle ha frigetts, men det hade riktat ett starkt strålkastarljus mot Eritreas regim. Varje dag som han hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av yttrandefriheten och pressfriheten, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för hela EU.

EU måste utvecklas, inte avvecklas
Gunnar Hökmark menar på DNdebatt i torsdags att Sverige har tappat inflytande under regeringen Löfven. Jag håller med Hökmark både om detta och att EU måste reformeras. Det som är synd med Hökmarks artikel är att den sedan endast går vidare med att förklara fem punkter där han menar att EU inte ska utveckla sitt arbete. Det är tyvärr symptomatiskt för den syn som har präglat svensk EU-politik under senare år, skrev jag i min replik, där jag vänder på Hökmarks argumentation och ger fem förslag på hur vi kan utveckla EU-samarbetet.

Varma hösthälsningar från Strasbourg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: