Arkiv

juli 3, 2017

Nyhetsbrev #70: Statslösa människors rättigheter i centrum!

Europaliberalen

— Statslösas rättigheter
— Uteslut ungerska Fidesz från EPP-gruppen, M och KD!
— Resa till Tallinn med ALDE

Hej vänner,

Snart slutar ännu en intensiv vecka här i Europaparlamentet och nästa vecka är det dags för den sista plenarsessionen i Strasbourg, innan sommaruppehållet.

Statslösas rättigheter
Som ordförande för utskottet för framställningar arrangerade jag, tillsammans med min kollega från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, ett seminarium om statslösa människors rättigheter. Den kampanj som FN:s flyktingorgan UNHCR driver – #Ibelong –  berör mig djupt. Var tionde minut föds en statslös person runt om i världen. Detta måste vi komma till rätta med.

Rätten till en nationalitet klargörs i den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vi måste alla göra vad vi kan för att så få barn som möjligt i världen ska födas utan en nationalitet. Risken att bli statslös är störst för barn som har syriska eller irakiska mammor som föder barn i exil, eftersom dessa länder inte erkänner medborgarskap utanför landsgränserna.

Uteslut ungerska Fidesz från EPP-gruppen, M och KD!
Nyligen publicerade jag tillsammans med Birgitta Ohlsson en artikel där vi kräver att Moderaterna och Kristdemokraterna måste ta sitt ansvar och aktivt börja verka för att Fidesz – Ungerns auktoritära regeringsparti – utesluts ur Europaparlamentets konservativa grupp.

Det är en skam att ett parti som gör allt man kan för att nedmontera demokrati och rättsstat ska kunna sitta i en så stor och inflytelserik grupp i EU:s lagstiftande församling. Fidesz hör hemma bland de andra högerextrema partierna, inte i parlamentets största grupp

Resa till Tallin med ALDE

Under måndagen befann jag mig på resande fot, den här gången i Tallinn tillsammans med den liberala gruppens utskottsrepresentanter. Där hade vi förmånen att träffa företrädare för den estniska regeringen för att lyssna till deras prioriteringar inför deras ordförandeskap av Ministerrådet som börjar nu på lördag. Jag ser det som positivt att en huvudprioritering är att få igenom reformen av asylsystemet i EU.

Jag önskar dem varmt lycka till med det politiska ledarskapet!

Och till er önskar jag en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: