Arkiv

april 12, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): Stockholm

u— Stockholmattacken
— Homosexuellas utsatthet i Tjetjenien
— Glad påsk!

Hej vänner,

Mitt hjärta brast när jag fick höra om det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan. Centrala Stockholm är ett centrum för internationellt utbyte och tolerans. Det är en europeisk storstadskärna, och det speglades i offrens nationaliteter. Således är en attack på Stockholm en attack på hela Europa, och en attack på vår vilja att leva tillsammans i ett öppet samhälle.

Det har sagts förut, men det är viktigt att upprepa som ett mantra: även efter händelser som dessa måste vi fortsätta att leva. Vi tänker på offren, deras familjer och anhöriga, och vi måste stötta dem genom det här. Tillsammans är vi starkast.

Friheten måste försvaras, som Jan Björklund sa i sitt mycket fina tal på Riksmötet i Västerås. Jag vill även tillägga att friheten måste förmeras.

Det är nu viktigare än någonsin att vi utnyttjar styrkan i den europeiska gemenskapen för att ta oss ur rädslan och stå fast förankrade i våra värderingar. I Europaparlamentet har jag arbetat för att hitta gemensamma sätt att skydda oss för ytterligare attentat och för att stoppa terroristerna. Det handlar om att begränsa finansiering för terror, arbeta på gräsrotsnivå för att förebygga radikalisering av unga, motverka framväxten av parallellsamhällen och utanförskap, stänga ner nätverk och fördjupa och förstärka samarbetet mellan polismyndigheterna i EU.

Tjetjenien

Just nu bevittnar världen ett djupt mörker i Tjetjenien. Sedan en vecka tillbaka har över 100 homosexuella män spårlöst försvunnit genom massgripanden och flera har dödats. Fruktansvärda uppgifter vittnar om att åtminstone två homosexuella begravts levande och nu kommer även nyheter om att koncentrationsläger upprättats där homosexuella torteras och dödas.

En del av männen har lyckats fly till Moskva där de trots allt åtnjuter relativ säkerhet och frihet i förhållande till Tjetjenien, men är i akut behov av hjälp från frivilligorganisationer.

EU kan inte stå tyst när dessa fruktansvärda brott tillåts fortsätta i Ryssland. Deras hårda retorik och lagar mot det man kallar för homosexuell propaganda har skapat en situation där de tjetjenska ledarna känner att de kan gå mycket längre i sitt förtryck av homosexuella.

Vi måste sätta press på Ryssland och markera mot dessa brott. Vi måste hjälpa dem som måste ta sig därifrån. Ett första steg var torsdagens deklaration av Europaparlamentets talman Antonio Tajani som kraftigt fördömde brotten.

Tydliga markeringar och handlingar måste i framtiden ske tidigare. En krypande utveckling av inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, vare sig de sker i EU:s medlemsländer som Polen och Ungern, eller var som helst i världen, måste tydligt protesteras. De skapar annars en mall för auktoritära och hatande ledare att följa, där de mest extrema kommer gå i bräschen.

Ta hand om varandra därute! Tillsammans kan vi arbeta för en värld som är öppen och tolerant!

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Brussels: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: