Arkiv

maj 31, 2012

Omröstning i utskotten – nej till Acta

Image

Idag har den liberala gruppen på min inrådan avgjort utgången av ACTA i parlamentets rättsliga utskott genom att de tre liberala ledamöterna röstade nej till avtalet som därmed föll med röstsiffrorna 12-10.

 När vi för en tid sedan slog fast den liberala gruppens hållning till ACTA var vi tydliga med att understryka att det finns ett behov av att skydda immaterialrätten, också genom internationellt samarbete. Även om mycket av kritiken kring ACTA är byggd på myter så går det inte att bortse från att avtalet har betydande brister. Det saknar tydliga och konkreta regler för att värna medborgarnas personliga integritet och de länder där förfalskningar och immaterialrättsintrång mest frekventa deltar inte i ACTA-avtalet. En av de huvudsakliga orsakerna till den förvirring som stundtals präglat debatten kring ACTA är att man har försökt reglera allt från illegal fildelning till förfalskade mediciner och bildelar i samma avtal.

Inom kort kommer parlamentet att rösta om ACTA i plenum och att döma av dagens votering så kommer avtalet då definitivt att avvisas, även då genom att den liberala gruppen som vågmästare valt att avvisa avtalet. Det måste bli början på en öppen process för att förhandla fram en serie sektorsvisa och bättre avtal som samtidigt klarar av att skydda såväl immaterialrätten som medborgarnas grundläggande rättigheter.

Även industriutskottet röstade emot avtalet, med 25 röster för och 31 emot. Bland de som var emot fanns 6 liberala parlamentariker.

Utskottet för mänskliga fri- och rättigheter röstar just nu.

Utan EU-parlamentets godkännande blir det inget avtal.

Inlägget uppdateras under dagen.

 Image

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: