Arkiv

maj 8, 2017

Pressmeddelande: William Nagy vid Katedralskolan i Uppsala mottagare av Wikströms (L) EU-stipendium

FullSizeRender (006) FullSizeRender (004)

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

I höst kommer William Nagy, gymnasist vid Katedralskolan i Uppsala, att följa Cecilia och hennes stab under en arbetsvecka i Bryssel. Han tilldelades på måndagen Cecilia Wikströms årliga EU-stipendium.

– Jag är verkligen glad och tacksam över att ha fått den här chansen och tycker att det ska bli spännande att få resa till Europaparlamentet i höst. Jag har en positiv bild av EU, unionen ger oss stabilitet och lösningar för att förbli en av världens mest dynamiska, konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomier, säger William Nagy.

Det är Katedralskolans elever i årskurs två som i år tävlat om Cecilia Wikströms stipendium genom att ha skrivit en uppsats på ämnet Vad kan Sverige göra för EU och vad kan EU göra för Sverige i framtiden.

– Jag vill bidra till att fler unga människor får komma i kontakt med EU och hoppas att de ska få en djupare förståelse och ett starkare intresse för det europeiska projektet och samarbetet. Därför är det glädjande att årligen bjuda in en ny stipendiat till Europaparlamentet, säger Cecilia Wikström.

– Det är oerhört glädjande att Cecilia fortsätter att dela ut detta stipendium. Vi ser hur det bidrar till att öka elevernas intresse för Europa och demokratifrågor på Katedralskolan. Stipendiet och Cecilias besök på gymnasiet är ett uppskattat högtidligt tillfälle för oss, säger samhällskunskapsläraren Joan Lindberg, Katedralskolans projektledare.

För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: