Arkiv

mars 4, 2019

Replik i Svenska Dagbladet: Upphovsrättsförslaget är inte balanserat

Replik i Svenska Dagbladet.

Åsa Berndtsson och Mats Lindberg från Bildupphovsrätt har på denna sida kritiserat mig och övriga Europaparlamentariker för att vi motsätter oss vissa regler i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Jag kan garantera Berndtsson och Lindberg att kritiken inte grundar sig i okunskap och att jag har följt dessa frågor nogsamt under flera år.

Till att börja med nämner inte skribenterna alls att den föreslagna regleringen är ett försök att reglera plattformars skadeståndsskyldighet när deras användare lägger ut information som kan vara upphovsrättsskyddad. Det är ändå något tämligen väsensskilt från en kommersiell aktör som själv har kontroll över allt det material som vederbörande lägger ut på sin tjänst. Det är självklart att en tjänst som själv kontrollerar allt innehåll måste veta att de har rättigheterna till det material de själva lägger ut, en tjänst som har miljontals användare som kontinuerligt lägger upp material av olika slag kan av naturliga skäl inte ha samma kontroll.

När vi reglerar dessa plattformar så får reglerna en direkt påverkan på hur våra medborgare kan använda sig av plattformarna, och i förlängningen av hela internet. Det är därför extremt viktigt att alla sådana regleringar tar mycket stor hänsyn för att se till att undvika att medborgarna kommer i kläm när stora kommersiella intressen på båda sidor av denna debatt försöker reglera deras användande av plattformarna.

Jag ser det som mitt ansvar som lagstiftare att finna en balans där medborgarnas rättigheter ovillkorligen respekteras samtidigt som en rimlig balans mellan olika kommersiella aktörers intressen uppnås. Min uppfattning är att man genom den föreslagna lagstiftningen inte har lyckats med detta.

Faktum är att nuvarande förslag tyvärr är rättsligt otydligt på ett antal viktiga punkter. Det är högst oklart om de undantag som har förhandlats fram för exempelvis memes, parodi och citat faktiskt är genomförbara i praktiken. Det är också tämligen uppenbart att reglerna i direktivet kommer att innebära att alla plattformar, även små, relativt nystartade plattformar, kommer att åläggas långtgående skyldigheter att gå igenom allt det som läggs upp på deras tjänster. Jag har länge motsatt mig den typen av uppladdningsfilter och det kommer jag även fortsatt att göra.

Jag är inte heller ensam om att dela denna oro. Uppenbarligen anser skribenterna att även regeringarna i Nederländerna, Luxemburg, Polen, Italien och Finland är ”lurade” och okunniga eftersom de nyligen publicerade ett gemensamt uttalande där de slår fast att förslaget till upphovsrättsdirektiv som det ser ut just nu kommer att vara skadligt för den inre marknaden, skapa en oklar rättslig situation och riskera att inkräkta på EU-medborgares grundläggande rättigheter. Detsamma gäller i så fall också organisationer som Reportrar utan gränser och paraplyorganisationen för Europas konsumentorganisationer (BEUC) som under lång tid kritiserat dessa förslag.

Cecilia Wikström (L)
Europarlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: