Arkiv

januari 30, 2018

Replik i SVD: ”KDU bör stå för att de vill avskaffa asylrätten”

Christian Carlsson, KDU, verkar skämmas över att tala klarspråk om det han föreslår, att helt avskaffa asylrätten. I sin retorik försöker han hävda att det vore till gagn för dem som behöver fly vilket är rent nonsens, skriver jag i SVD.

På SvD Debatt den 25 januari skriver KDU att de vill införa ett system för kvotflyktingar till Sverige. Man kan konstatera att de sparkar in öppna dörrar eftersom Sverige har redan ett kvotflyktingssystem där vi under 2018 kommer att ta emot 5000 personer. Det som artikeln egentligen handlar om är dock att de vill avskaffa Genèvekonventionen och den individuella asylrätten som såväl liberaler som kristdemokrater genom åren har stått i främsta ledet för att värna.

Det är uppenbart att alla som för fram denna åsikt tycks skämmas en aning för den eftersom den aldrig uttrycks i klartext. I stället försöker man desperat att klä ett förslag, som är så radikalt att det inte är verklighet i något västerländskt land, i en retorik där det hävdas att det vore till gagn för dem som behöver fly, vilket är rent nonsens.

En avskaffad asylrätt skulle i praktiken sannolikt innebära att alla länder runt konfliktzoner omedelbart skulle stänga sina gränser och att ingen skulle kunna fly. Så gott som samtliga flyktingar skulle bli så kallade internflyktingar och det skulle i allt väsentligt inte heller finnas några läger från vilka kvotflyktingar skulle kunna föras till Europa eller andra länder.

Samtliga länder i EU har skrivit på Genèvekonventionen och har därmed gått med på principen att det inte är deras val huruvida de ska ta emot skyddsbehövande på sitt territorium. Att EU:s asylpolitik bygger på denna konvention och ska präglas av solidaritet mellan medlemsländerna är dessutom reglerat i EU:s fördrag (artikel 78 och 80). Det är sålunda inte någon nyhet, utan något som Ungern, Polen och andra länder har varit väl medvetna om.

KDU förespråkar nu ett system med en nationell kvot, oklart hur stor, och när denna är fylld får man anta att man inte längre ska kunna söka asyl i Sverige. Låt oss då ta ett praktiskt exempel för att illustrera det orimliga i ett sådant system. Låt oss säga att vi är i oktober och att kvoten är fylld. På Arlanda flygplats står 10 kristna iranska konvertiter som trots detta söker asyl i vårt land. Är KDU i detta fall beredda att sända tillbaka dessa personer för att hängas från en lyftkran på ett torg i Teheran?

Det finns tyvärr inga enkla lösningar i asylpolitiken och dagens system har stora brister. Men det finns en anledning till att Genèvekonventionen har utgjort grunden för asylsystemet under hela efterkrigstiden. Den utgör nämligen trots alla fel och brister det minst dåliga system som vi har för att värna individers rätt till liv när detta hotas.

Jag glädjer mig över att ha kunnat samla en massiv majoritet i Europaparlamentet bakom en ambitiös och pragmatisk reform av EU:s asylpolitik. Mitt förslag samlade ledamöter från norr till söder och från väst till öst i vår union. Betydande minoriteter från de länder som är mest kritiska till omfördelning röstade också för mitt förslag; två tredjedelar av ledamöterna från Slovenien, Rumänien, Litauen, Estland, Kroatien och Bulgarien gav mig grönt ljus. Låt oss även minnas att Polens förra konservativa regering röstade för den tillfälliga omfördelningen i ministerrådet.

Tydligen tycker KDU att det är viktigare att komma väl överens med Orbán och Kaczynski än att lösa migrationskrisen i Europa på ett pragmatiskt, humant och värdigt sätt. Själv kommer jag, stärkt av det stora stödet i Europaparlamentet, att fortsätta mitt arbete med att få ett fungerande, rättssäkert och solidariskt europeiskt asylsystem på plats.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: