Arkiv

mars 24, 2017

Romfördraget 60 år: Fem förslag för ett svenskt ledarskap i Europa

Debattartikel i Nerikes Allehanda 24/4 (se pdf här):

Romfördraget debatt NA

I morgon för 60 år sedan skrevs Romfördraget under.

Det fördrag som kom att grunda EU, historiens mest lyckade fredsprojekt och som tack vare fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital på den inre marknaden har gjort vår kontinent rikare än någonsin.Sedan debatten om det svenska medlemskapet i EU tog vid i början av 1990-talet har vi liberaler stått upp för och trott på Europatanken. Och trots stora framsteg som fri rörlighet, avskaffade roamingavgifter och gemensamma miljökrav ser vi idag hur projektet hotas både utifrån av främmande makter och inifrån av nationalistiska, protektionistiska och populistiska krafter. USA:s president Donald Trump, Rysslands president Vladimir Putin och högerextrema populister har nämligen samma mål: Att splittra Europa, och EU som garant för fred och frihet.

Framgångarna, möjligheterna och välståndet som EU fört med sig bör inte tas för givna. Nu på 60-årsdagen av Romfördraget formulerar vi vår konkreta framtidsvision för ett EU som klarar både dagens och morgondagens utmaningar.

Denna vision bygger på ett mycket djupare svenskt deltagande för att forma EU:s framtid än i dag. Trots att vi som EU:s sjunde största ekonomi haft goda förutsättningar att påverka inom EU har vi ofta stått vid sidan av när viktiga beslut ska fattas. Därför formulerar vi här fem konkreta reformer för ett svenskt ledarskap i Europa där fokus ligger på försvar, utbildning, mer samarbete och ökad samhörighet.

1. Försvarspolitiskt samarbete. NATO är och kommer även framgent att utgöra grunden för en Europeisk försvarsstrategi. Ett mer aggressivt Ryssland och ett inåtvänt USA ställer dock krav på att Europa kraftigt stärker sin egen försvarsförmåga. Det bör ske genom kraftiga ekonomiska tillskott och ett förbättrat försvarspolitiskt samarbete inom EU.

2. Skriv in Europafokus i läroplanen. Svenska elever och svenskar i allmänhet har idag mycket låga kunskaper om hur EU fungerar. Denna okunskap är i grunden ett demokratiskt problem. Trots EU:s historiska framgångar känner få till EU:s historia, dess grundläggande principer och dess historiska personligheter. Skolan är det yttersta medlet att ändra på detta. Därför vill vi se att Europafokus skrivs in i skolans läroplaner och blir en hörnsten i samhällsämnena. Ingen ska lämna skolan utan att känna till EU:s grundare Jean Monnet och Robert Schuman.

3. För Sverige tillbaka till EU:s kärna. Under alliansregeringen var ambitionen att Sverige skulle tillhöra EU:s kärna. Nu håller vi successivt på att driva ut mot periferin. Det är mycket problematiskt att vi som redan står utanför Euron nu också står utanför både bankunionen och den nya europeiska åklagaren för att bekämpa korruption. Sverige måste sluta mäla ut sig ur viktiga samarbeten och istället vara pådrivande för att hitta konkreta lösningar på gemensamma problem.

4. Stärk den europeiska samhörigheten. EU har alltför länge byggt på samarbete inom tekniskt komplicerade områden medan relationen till medborgarna varit alltför avlägsen. Ändå visar aktuell statistik från Eurobarometer att en majoritet av svenskarna ser sig som européer och tycker att det i första hand våra frihetliga värderingar som binder oss samman. Vi måste därför fokusera mer på detta för att skapa samhörighet mellan Europas medborgare på ett tidigt stadium i livet. Här handlar den om att stärka kulturella gränsöverskridande samarbeten inom tv, radio och filmindustri på EU-nivå. Den fransk-tyska tv-kanalen Arte visar här på ett konkret exempel som kan utökas till hela EU.

5. Mer lagstyre än lagstiftning. Trots att EU:s lagstiftning är omfattande har det varit alltför lätt att inte följa EU-lag. Ett bra exempel är flyktingpolitiken där en handfull medlemsländer har tagit ansvar för nästan alla flyktingar. Men alla medlemsländer behöver ta sitt ansvar. Alla medlemsländer måste även se till att minoriteter som romer inte diskrimineras i sina hemländer och att rättsliga principer efterföljs. Vi behöver ge EU-kommissionen rejäla verktyg att bestraffa de medlemsländer som vägrar följa EU-lagstiftning såsom indragen finansiering från EU:s region- och strukturfonder. EU-domstolens handläggning av överträdelser måste också stärkas.

Det är dags att Sverige åter sällar sig till EU:s kärna. Med populister på frammarsch över hela världen krävs ansvarstagande för att framtiden ska präglas av fred, frihandel och stabilitet. Med dessa förslag vill vi liberaler att Sverige ska utgöra en positiv drivkraft för den framtida utvecklingen. Tillsammans kan vi vara en del av den liberala reaktionen mot populismen.Vårt land är och har alltid varit en del av den europeiska civilisationen. Tillsammans kan vi i Europa skapa en union som bemöter den tomma nostalgiska populismen med konkreta förslag som kan säkra fred, frihet och framtidstro, även för nästa generation.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: