Arkiv

januari 10, 2014

Stå upp för ett öppet samhälle

2.jpgDebattartikel publicerad i bland annat Östersundsposten och Arbetarbladet tillsammans med lokala folkpartister.

I ruinerna efter andra världskriget, där 6 miljoner judar mördades, enades Europas ledare. Freden i Europa säkrades genom att kol- och stålunionen bildades mellan ärkefienderna Tyskland och Frankrike och därefter startade byggandet av EU.

I dag, 69 år efter andra världskrigets slut, är antisemitismen åter på frammarsch. Dessutom tilltar islamofobi, antiziganism och homofobi.

Innan vi lägger vår röst i valurnan till Europavalet 25 maj, måste vi reflektera över vad vi vill med det europeiska projektet och vilken typ av samhälle vi vill leva i i framtiden.

Vill vi se gemensamma lösningar på gemensamma problem med alla dess möjligheter och vinster, eller isolera oss från omvärlden och inbilla oss att vi svenskar är smartare än andra och klarar oss bäst själva?

Vill vi ha ett samhälle där alla kan leva ett fritt och öppet liv oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religionstillhörighet eller har människor olika värde i vårt samhälle?

Svaren kan tyckas självklara, men faktum är att rapport efter rapport visar att intoleransen tar sig allt allvarligare uttryck i vårt samhälle. Verbala förolämpningar, trakasserier, diskriminering och fysiskt våld är i dag vardag för allt för många av våra medmänniskor, både i Sverige och i övriga EU.

Håller opinionsundersökningarna i sig från EU:s 28 medlemsländer kommer Sverigedemokraterna, italienska Lega Nord, österrikiska Frihetspartiet, belgiska Vlaams Belang med flera att vinna stora framgångar i nästa val.

Mest skrämmande är en opinionsundersökning i Frankrike publicerad 9 oktober i fjol, som visar att var fjärde fransman tänker rösta på Front National i Europavalet.

Med sin populistiska retorik och försök att skapa en ny och mer rumsren fasad gör dessa partier allt för att uppfattas som vilka demokratiska partier som helst.

Men det som skiljer dem från Folkpartiet är deras människosyn, deras främlingsfientliga agenda och starka influenser av rasism och fascism.

Lyckas de organisera sig och bilda en grupp i Europaparlamentet kommer de att gå från en skock högljudda politiker med ringa parlamentariskt inflytande, till en maktfaktor som kommer att delta i lagstiftningsarbetet.

Arbetet i EU riskeras att sättas på vänteläge i fem år och EU:s grundläggande fundament, detta fredens och frihetens projekt kommer att skakas om ordentligt.

Folkpartiet är i dag det enda parti som vågar tala om Sverige som en självklar del av Europa. Mångfald medför vissa utmaningar, men för oss folkpartister innebär det framför allt möjligheter.

Där andra partier vill se ett slutnare samhälle vill vi se ett öppnare. Sverige kan bara förbli ett starkt land i en globaliserad värld tillsammans med andra europeiska medlemsländer. Ett starkt EU innebär ett starkt och framgångsrikt Sverige.

Att stå upp för och utveckla demokratin och rättsstatens principer, att hävda humanitet och människovärde, att aldrig ge vika för främlingsfientlighet, är och förblir en av liberalismens kärnuppgifter.

En röst på Folkpartiet i Europavalet 25 maj garanterar att dessa värderingar fortsatt kommer att försvaras.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: