Arkiv

april 26, 2017

SvD Debatt: Den europeiska styrkan ska besegra islamistisk terror

SvD_Bild_Terrorism_Stockholm

Paris, Bryssel, Nice, Berlin, London – och nu Stockholm. De islamistiska terroristerna riktar sitt våld mot våra europeiska huvudstäder, just för att de symboliserar allt det som terroristerna hatar, nämligen varje människas rätt att leva och gestalta sitt liv i frihet. (Läs artikeln på SvD här)

Efter terrordådet på Drottninggatan står svenskarna solidariskt sida vid sida med varandra. Värmen och omsorgen om medmänniskan har skingrat chocken, och knutit oss starkare tillsammans. På samma sätt har våra europeiska vänner visat största möjliga stöd och delat vår sorg.

Det är ingen slump att Jean-Claude Juncker, Europakommissionens ordförande, refererar till Stockholm som en av ”Europas mest livliga och färgstarka städer” i sina kondoleanser. Varje år besöker mängder av utländska turister vår huvudstad och hänförs av vår kreativitet, entreprenörskap, jämställdhet, öppenhet och vårt fredliga levnadssätt i det enda av EU:s länder som åtnjutit fred i mer än 200 år. Stockholm inspirerar sina besökare.

Symboliskt släcktes Eiffeltornets lampor i Paris, för att hedra offren i den grymma attacken i Stockholm. Paris har tvingats utstå fasansfulla terrorattacker, men har inte låtit sig kuvas av dem. Många är de svenskar som också i år reser till Paris för att njuta av våren, för att visa att Paris inspirerar oss alla och för att visa att vi inte låter oss skrämmas. Genom detta visar vi att terroristerna inte ska få sista ordet.

Det är nu viktigare än någonsin att vi utnyttjar styrkan i den europeiska gemenskapen för att ta oss ur rädslan och stå fast förankrade i våra värderingar. I Europaparlamentet har jag arbetat för att hitta gemensamma sätt att skydda oss för ytterligare attentat och för att stoppa terroristerna. Det handlar om att begränsa finansiering för terror, arbeta på gräsrotsnivå för att förebygga radikalisering av unga, motverka framväxten av parallellsamhällen och utanförskap, stänga ner nätverk och fördjupa och förstärka samarbetet mellan polismyndigheterna i EU.

Jag vill också visa mitt djupaste stöd till Stefan Löfven, som i sitt anförande vid Socialdemokraternas kongress tydligt slog fast betydelsen av att inte vackla i synen på EU. Nu behöver vi EU:s styrka och enhet mer än någonsin för att kunna bekämpa terrorismen, sa han, en ståndpunkt som jag helt och fullt delar.

Men vi kommer inte att kunna besegra terrorismen enbart med mer säkerhet på EU-nivå. Vi behöver också besegra den ideologiskt genom att fortsätta att fortsätta att leva i öppenhet och frihet. Samhörigheten mellan oss européer spelar roll för att vi ska sluta vara rädda och istället inse att vi är många nationer som förenas i tron på demokrati, fred, frihet och jämlikhet. Denna samhörighet i tron på frihet kallas Europa och vårt medel för att genomföra det kallas EU.

Europa har fört denna kamp tidigare. Under kalla kriget var Europa en liknande måltavla för de som med våld och kaos ville skapa skräck bland människor genom att sprida totalitära idéer. Den gången rörde det sig om kommunistiska terrorgrupper som spred fasa över kontinenten. Deras terroristattacker präglade generationer av människor på vår kontinent genom att sprida skräck, kaos och en undergångskänsla. I dag är hotet ett annat, men medlen, nämligen terrorn, är densamma.

Då lyckades vi besegra den våldsbejakande kommunismen genom att i grunden besegra den ideologiskt. Demokratiska värderingar var helt enkelt starkare. Och vi ska vi besegra den islamistiska terrorismen med samma målmedvetenhet och samma styrka idag. Allt annat är uteslutet.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: