Arkiv

februari 7, 2014

I SVTdebatt om romska tiggare

Medverkade i SVTdebatt i går om situationen för romer, främst från Rumänien, som söker sig till Sverige för att tigga på våra gator.

romersvtRumänien har ett stort ansvar i lösningen av situationen. De har en lång väg att gå för att bekämpa fattigdom och diskriminering. Det finns fonder inom EU, men Rumänien har inte sökt alla medel som går vilket tyder på att det saknas vilja att komma tillrätta med problemen. De har bara sökt ca 20 % av de pengar som finns att tillgå. Naturligtvis kan EU-kommissionen inte kan tvinga på Rumänien dessa pengar, de måste ha planer och ansöka. Andra länder som Bulgarien och Ungern har i det här fallet lyckats bättre.

EU måste visa solidaritet, vi har råd att vara solidariska och hjälpa varandra.

EU måste bli bättre på att granska hur medlemsländerna använder EU-medel och hur man arbetar mot diskriminering mot minoriteter. En Köpenhamnskommission måste tillsättas och detta kommer att bli en av våra största valfrågor. Om ett land inte fullföljer Köpenhamnskriterierna om alla människors fundamental fri- och rättigheter så ska kommissionen kunna vidta åtgärder. T.ex. genom indraget EU-stöd eller indragen rösträtt i ministerrådet. Det ska kännas om ett land ej kan skydda sina medborgare. EU finns till för att säkra alla medborgares fri- och rättigheter.

Rumänsk polis vill hjälpa Sverige med ”tiggarproblemet” genom att skicka rumänska poliser. Tiggeriet i Sverige är dock INTE en polisiär fråga utan en SOCIAL fråga. Enligt Stockholmspolisen finns det inga misstankar om brott kring de rumänska tiggarna. Patrullerande poliser löser inte grundproblematiken. Rumänien kan inte tro att genom att ”skrämma bort” tiggarna från gatorna i Sverige med rumänska patrullerande poliser, så löser man inte kärnan in problemet. I Rumänien är tiggeri förbjudet.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: