Arkiv

juli 5, 2017

Tal av Cecilia Wikström i kammaren: Europas medborgare förväntar sig gemensamma lösningar

Cecilia Strasbourg Juli EstlandTal av Cecilia Wikström i kammaren i Strasbourg: ”Fru talman! Till att börja med så vill jag naturligtvis önska det estniska ordförandeskapet allt gott.

Ni tar över i en tid som präglas både av populister som ifrågasätter allt det gemensamma men å andra sidan, och detta är positivt, en väldig stor förväntan från Europas medborgare att hitta gemensamma lösningar för gemensamma gränsöverskridande problem.

 

Medborgarna säger i senaste Eurobarometern, mer än 70 procent säger, att när det rör terroristbekämpning, klimatförändringar och först men inte minst all politik som nu måste fokuseras på att bygga en asyl- och migrationspolitik där alla tar ett gemensamt ansvar. Det är väldigt viktigt för den här unionen och för vår framtid att vi faktiskt ska kunna skapa en politik som håller och där varje land har sin proportionella del utav det gemensamma ansvaret.

Som föredragande för Dublin-förordningen så hoppas jag givetvis att ni ska prioritera detta och verka för en gemensam och verkligen väl fungerande politik på det här området. Det är uppenbarligen så nu att den politik vi har inte håller och inte klarar den test som verkligheten har ställt oss inför.

Vi måste bevaka de yttre gränserna och alla människor som passerar måste registreras. Ett system där vi delar ansvar för dem som tvingas fly är ett europeiskt åtagande, och jag är rädd att väldigt mycket av vår framtid står på spel om vi inte lyckas leverera den här gången.

Medborgarna förväntar sig att det ska vara rättssäkert, att det ska ges skydd åt dem som behöver internationellt skydd, men att vi gemensamt också ska kunna återföra dem som inte uppfyller kriterierna, så att de inte bara finns här på ett irreguljärt sätt utan att de återförs till sina ursprungsländer på ett ordnat och värdigt sätt.

Jag tycker att det är viktigt att säga att efter mina möten nu med många från den estniska regeringen med premiärministern och de andra ministrarna, så kan vi ha mycket högt ställda förväntningar. Ni kommer att leverera med kvalitet och med en europeisk anda.

Låt oss finna lösningar för allas vårt gemensamma bästa. Jag hoppas att när ni nu tar över så kommer ni att kämpa för att vi ska hitta de här lösningarna, och när ni lämnar ordförandeskapet vidare så ska vi vara ännu mer en europeisk union än nu när ni tar över.

Lycka till!”

Se hela talet på Europaparlamentets TV här.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: