Arkiv

januari 22, 2014

Tiggarna tär inte på välfärden

Cecilia WILKSTROMDebattartikel publicerad i Dagens Industri

EU:s tolv miljoner romer utgör den mest utsatta minoriteten i unionen. Romer lever under de absolut svåraste förhållandena i Europa. Den usla behandlingen som de möter i flera medlemsländer har medfört att tusentals romer nu använder den fria rörlighet som alla EU-medborgare har rätt till för att söka sig ett bättre liv i andra medlemsländer. För många är tiggeri det enda försörjningsalternativet, eftersom arbetsmarknaden är stängd för dem.

Det ökande antalet tiggare gör att EU:s fria rörlighet ifrågasätts, bland annat av Storbritanniens premiärminister David Cameron, som nyligen uttryckte en vilja att inskränka den fria rörligheten för medborgare från framför allt Rumänien och Bulgarien. Också i Sverige hörs uttalanden om att tiggarna tär på det svenska välfärdssystemet. Som liberal vill jag vidga diskussionen kring detta.

Det är oacceptabelt att miljontals EU-medborgare systematiskt diskrimineras av sina regeringar så till den grad att de tvingas lämna sina hem och familjer och ser livet som tiggare i främmande länder som ett bättre alternativ. Det är även oacceptabelt att de EU-medel som har anslagits till att förbättra romernas situation i Europa aldrig når fram till romerna, men korrumperas bort av mottagarländernas regeringar.

Romerna möts av diskriminering på gatan, i skolan, i sjukvården och i arbetslivet. Diskrimineringen kommer också från hög politisk nivå. Och när den svenska polisens register uppdagades blev det tydligt att den systematiserade diskrimineringen mot romer även förekommer i Sverige. Vilka är vi svenskar att kasta första stenen?

Skulden för situationen läggs alltid på enskilda individer i stället för på ansvariga länders regeringar. Det är inte romerna från exempelvis Rumänien som ska kritiseras för att de har sökt sig till andra EU-länder. Det är deras hemländer som måste bära ansvaret för att inte erbjuda anständiga levnadsförhållanden och ett drägligt liv för dem.

I Europaparlamentet har jag konsekvent krävt upprättandet av en så kallad Köpenhamnskommission. Den skulle fortlöpande säkerställa att alla EU:s länder lever upp till de högt ställda krav om en fungerande rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter som vi ställer på kandidatländer innan de blir medlemmar.

EU måste ha kraftfulla verktyg för att övervaka att minoriteters fundamentala rättigheter garanteras. Hatbrott och diskriminering mot dem måste bemötas, och medlemsländer som inte respekterar regelverken måste ställas till svars med kännbara sanktioner som följd.

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: