Arkiv

mars 23, 2012

Utmaningarna kräver samsyn

BREV TILL DT:s LEDARSIDA,

publicerat den 23 mars 2012

1990 satte FN upp målet att den extrema världsfattigdomen skulle halveras till 2015. Av färska siffror från världsbanken framgår att vi tack vare den snabba utvecklingen runt om i världen nådde målet redan 2010. Sedan 1999 har nästan 140 000 människor lyft sig ur den extrema fattigdomen, varje dag.

Ibland framställs det som att vårt välstånd skulle vara hotat av att andra lyfter sig ur fattigdom. När stora länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Indonesien kommer ikapp USA, Japan och våra europeiska länder måste vi dock konstatera att det inte kommer att vara fördelaktigt att vara en samling små länder bland stora spelare. Europas inflytande på den internationella scenen kommer att bero på om vi förmår att tala med en röst.

För våra företag kommer det vara livsviktigt att ha tillgång till en stark hemmamarknad i Dalarna, i Sverige och i Europa för att kunna ta steget ut globalt. För att vi ska kunna vara en stark röst för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter eller för att kunna driva miljöfrågor som en hållbar fiskeripolitik eller möta klimathotet krävs en enad europeisk röst.

Genom att ställa om EU-budgeten så att vi minskar de direkta jordbruksstöden och istället satsar mer på miljöskydd, forskning och investeringar i infrastruktur skapar vi förutsättningar för nya jobb som kan ligga till grund för morgondagens välfärd.

Med fler gemensamma regler på områden som är viktiga för företag så bidrar vi till att underlätta handeln över nationsgränserna. Det kan även hjälpa de konsumenter som särskilt inom ramen för e-handeln får tillgång till fler tjänster från andra länder.

Genom att enas om ett gemensamt EU-patent slipper innovatörer och uppfinnare söka skydd i olika medlemsstater för sina uppfinningar. Kostnaden för den enskilde som söker ett patent i Europa kommer sannolikt även minska till så lite som en tiondel av vad det idag kostar att söka skydd i varje land för sig.

Vi ska inte rädas den positiva utveckling som innebär att allt fler lyfter sig ur fattigdom runt om i världen. Europa behöver inte utvecklas till ett hembygdsmuseum för kinesiska turister. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Däremot måste vi inse att det finns många utmaningar som vi inte kommer att klara av ensamma i Dalarna eller Sverige.

Vi får inte heller bli så upptagna av den ekonomiska krisen att vi glömmer bort att diskutera hur vi möter morgondagens utmaningar.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (FP)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: