Arkiv

december 9, 2016

Veckans youtubeprogram med Arnholm: Kunskapsskolan på väg tillbaka!

captureSe dagens program från Europaparlamentet som gästades av vår partisekreterare Maria Arnholm och Linda Aziz som leder samtalet. Vi pratar om Pisa-studien som presenterades i veckan med ettt glädjande trendbrott för svenska elevers skolresultat. Det är naturligtvis för tidigt att uttala sig om orsakerna till lyftet, men det är ett faktum att de elever som deltog hade fått gå i skolan där stora liberala skolreformer hade sjösatts. Bland annat infördes en helt ny läroplan med tydligare kunskapsmål, satsningar på lärarna, nationella prov i årskurs 3 och 6 samt betyg i sjätte klass.

Nu måste vi fortsätta reformerna genom bland annat förstatligad skola, utbyggd fortbildning för lärare, förlängd skolplikt för nyanlända och bättre ordning och reda i klassrummen. Och därför behövs Liberalerna i utbildningsdepartementet.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: