Arkiv

juni 5, 2013

Vi måste få unga att tro på en ljusnande framtid

photo (2)Nu i student- och examinationstider tar tusentals ungdomar ett stort och viktigt steg in i vuxenlivet. Många av dem är välutbildade och ivriga att bli självständiga och egenförsörjande.

Men allt för många av dem som ger sig ut på arbetsmarknaden möts av tuffa besparingar och varsel – oavsett om de bor i Visby, Luleå, Halmstad eller i EU-länder som Österrike, Litauen eller Spanien.

I EU är just nu 5,7 miljoner ungdomar under 25 år arbetslösa mitt i en ekonomisk kris som de på inget sätt är ansvariga för. Det är förfärande att konstatera att vi snart kan tvingas komma att bevittna hur en generation går förlorad – och det på världens rikaste kontinent – på grund av de europeiska regeringarnas oförmåga att erbjuda sina unga den framtid de har rätt att förvänta sig allt gott av. EU var snabb med att lägga fram åtgärdspaket för att trygga sunda finanser i medlemsländerna, men våra ungdomar är minst lika viktiga för trygga och välfungerande medlemsländer och därför är det viktigt att EU agerar nu.

Ungdomsarbetslösheten måste först och främst lösas på lokal, regional och nationell nivå, men betydande kompletterande insatser måste göras på EU-nivå.

I EU:s långtidsbudget för 2014-2020, som just nu förhandlas fram, satsas sex miljarder euro på åtgärder för att stödja insatser för ungdomsarbetslöshet i de länder där läget är mest akut.Samtidigt görs betydande satsningar på utbytesprogram för studenter, såsom Erasmus, och på forskning och innovation. I längden kommer denna nutidsanpassade och progressiva budget att göra att företag vågar nyanställa och investera. Europavalet som äger rum den 25 maj nästa år kommer att bli ett ödesval för det europeiska samarbetet. Ska vi gå mot ett förstärkt samarbete eller ska varje land välja varsin väg att gå?

Klart är att även om unga människor har svårigheter att integreras på arbetsmarknaden så uppger 69 procent av dem att de känner sig som EU-medborgare. Samma siffra bland våra äldre européer ligger på drygt 60 procent. De unga verkar inse att en trygg och framgångsrik framtid bäst skapas genom ett ännu mer fördjupat europeiskt samarbete. Att bekämpa den höga arbetslösheten är en av EU:s största utmaningar att lösa. Bra utbildning och ett framtida jobb är något som alla unga måste våga tro på. Europa är en kontinent med stora resurser, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi har den bäst utbildade generationen i världen, det är dags att ge dem chansen att ta ansvar för Sverige och EU.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är mycket bättre i dag än för två år sedan. Det är viktigt att vi folkvalda fortsätter att utforma en politik som gör att varje individ får de chanser som vi alla har rätt till, inte bara en gång, utan flera gånger i livet, så att studenterna som springer ut på trappan med mössan i handen har all anledning att tro på vad de sjunger – att framtiden är ljus.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: