Arkiv

november 17, 2015

Wallström – tar du fighten med Orbán i morgon?

Europa behöver mycket starkare mekanismer för att se till att alla medlemsländer lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter. EU måste kunna syna, granska och straffa EU-länder som attackerar friheten på hemmaplan, skriver Birgitta Ohlsson (FP) och Cecilia Wikström (FP) i Göteborgs Posten. (se länk)

I morgon, onsdagen den 18 november, är smått historisk för oss som länge kämpat för mänskliga rättigheter i EU:s länder. För första gången kommer EU:s Europaministrar – däribland många utrikesministrar – att på ministernivå ha en officiell diskussion om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Fokus kommer att vara yttrandefrihet, inte minst på nätet.

Detta är enormt viktigt i en tid, där enskilda EU-länder solkat ner demokratin och trampat på de mänskliga rättigheter som gjorde att EU grundades en gång i tiden. Att denna debatt överhuvudtaget blir av kan till stor del tillskrivas det målmedvetna arbete som vi liberaler bedrev i Alliansregeringen, trots konservativt motstånd, och genom våra ledamöter i Europaparlamentet.

Starkare mekanismer krävs

För oss liberaler har det länge varit tydligt att Europa behöver mycket starkare mekanismer för att se till att alla medlemsländer lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter. Det medlemsland som i dag bryter mot någon av reglerna för EU:s inre marknad drabbas direkt av sanktioner, men om länder trampar på sina medborgares mest grundläggande rättigheter tycks budskapet från såväl konservativa som socialister vara att EU inte ska lägga sig i. Detta är ett hyckleri vi liberaler aldrig kan acceptera. EU måste kunna syna, granska och straffa EU-länder som attackerar friheten på hemmaplan. Våga använda både politiska och ekonomiska sanktioner!

Sedan Viktor Orbáns regering tog över makten i Ungern våren 2010 har landat rasat över 40 placeringar på Reportrar utan Gränsers rankning över pressfriheten i världen. Ungern ligger nu efter länder som Mongoliet, El Salvador och Madagaskar. Landet har instiftat ett särskilt medieråd kontrollerat av Orbáns eget parti och den fria TV kanalen RTL club har trakasserats och utsatts för skräddarsydd reklamlagstiftning för att driva dem ur landet.

Stoppade granskningen

När vi liberaler i Europaparlamentet för drygt en månad sedan försökte att inleda ett övervakningsförfarande mot Ungern för misstänkta brott mot det ungerska folkets mänskliga rättigheter så gick de socialdemokratiska och konservativa grupperna i Europaparlamentet ihop för att stoppa granskningen.

Den gängse normen i ministerrådet och i ledande politiska kretsar i Europa har länge varit att man inte vill utsätta sina kollegor för pinsamma situationer där det ”blir jobbigt”. Att påtala att regeringar i andra EU-länder beter sig som skurkar och inskränker sina medborgares grundläggande rättigheter är ett tydligt sådant exempel på ”jobbiga situationer”.

Vi liberaler har uppfattningen att Europas ledare borde vara mer intresserade av att försvara det ungerska folkets rättigheter, än att försvara den ungerska regeringens oinskränkta rätt att kränka sina medborgare. Det räcker inte med ”tyst diplomati” eller tebjudningar i ministerrådet, där ingen lyfter några verkliga problem och allt sker bakom lyckta dörrar.

Ovanligt tyst i denna fråga

Det är ingen hemlighet att förre utrikesministern Carl Bildt (M) i Alliansregeringen och hans konservativa kollegor i Europaparlamentet (M) och (KD) ständigt teg och ofta försvarade sin partibroder Viktor Orbán på högerkanten när han steg för steg började luckra upp demokratins principer. Men även den nuvarande regeringen har faktiskt varit ovanligt tyst i dessa frågor. Vi hoppas sannerligen att utrikesminister Margot Wallström (S) agerar skarpt – inte minst med tanke på att hon tidigare har varit EU-kommissionär med ansvar för öppenhetsfrågor.

Vi liberaler vill att Sverige fortsätter vårt arbete med att driva på för tuffa granskningar av medlemsländernas efterlevnad av medborgarnas grundläggande rättigheter. Självklart ska denna granskning ske öppet och med full insyn från medborgarna. Så att vi svenskar kan granska att vår regering försvarar de värden vi vill att den ska stå för, och för att det ungerska folket ska veta att resten av Europa bryr sig om deras rättigheter, även om deras egen regering inte gör det. Tar du den fajten på ministermötet i morgon Margot Wallström?

Birgitta Ohlsson (FP)

utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: