Arkiv

juli 9, 2014

Wikström (FP) Europaparlamentets ordförande i utskottet för framställningar

Asset2Med stor majoritet valdes Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) på måndagskvällen till ordförande i utskottet för framställningar (PETI), ett utredande utskott som löser kränkningar av EU-medborgarnas rättigheter i Lissabonfördraget.

– Jag är hedrad över förtroendet EU:s förbindelser med medborgarna behöver förbättras och förstärkas.Jag kommer framför allt att verka för att EU:s demokratiska legitimitet stärks liksom ansvarsskyldigheten inom EU:s beslutsprocess, säger Cecilia Wikström.

Wikström valdes efter att liberalerna, de konservativa, kristdemokraterna och socialdemokraterna ingått en koalition för att minska den EU-kritiska och främlingsfientliga gruppen EFDD:s inflytande, där bland annat Sverigedemokraterna sitter.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: