Arkiv

februari 11, 2015

Wikström (FP) gör tummen upp för Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Som gruppledare för liberalerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i Europaparlamentet har Cecilia Wikström (FP) deltagit i utformandet av Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism som på onsdagen röstades igenom med stor majoritet.

Hon uppmanar nu statsminister Stefan Löfven att tillsammans sina kollegor leverera en ambitiös strategi vid EU-toppmötet i Bryssel på fredag.

– Inget land klarar av att hantera terroristhot på egen hand, terroristnätverken har för starka internationella förgreningar. Därför är det oerhört viktigt att de rättsvårdande myndigheterna i medlemsländerna fördjupar och intensifierar sitt samarbete så att de blir ännu effektivare och tillsammans klarar av att ligga steget före terroristerna, säger Wikström.

– Med de öppna gränserna inom Schengenområdet följer utmaningar som kräver god kontroll över EU:s yttre gränser, en gemensam underrättelsetjänst och ett starkt nätverk mellan medlemsländerna. Detta måste på ett genomtänkt och transparent sätt utvecklas för att kunna garantera trygghet och säkerhet för oss medborgare, säger Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: