Arkiv

mars 7, 2013

Wikström (FP) på MEG-mässan: Dagens förtalsturism riskerar leda till självcensur i medier

LogoALDEWikström (FP): Dagens förtalsturism riskerar leda till självcensur i medier  

EU-kommissionen har fortfarande inte lagt fram ett nytt lagförslag för att komma till rätta med förtalsturism, trots att det gått nästan ett år sedan Europaparlamentet med stor majoritet antog Cecilia Wikströms (FP) betänkande om förtalsturism som syftar till att klargöra vilket lands lagstiftning som ska gälla om exempelvis en tidning, tv- eller radiostation stäms för förtal av någon i ett annat land. Därför ställer Wikström i dag en skriftlig fråga till ansvarig kommissionär Viviane Reding för att försöka skynda på processen.

– Det nuvarande systemet skapar en oklarhet för exempelvis en svensk tidning som stäms för att ha förtalat en utländsk person i ett annat land, exempelvis Storbritannien. Trots att den svenska tidningen har en mycket begränsad  utgivning i Storbritannien kan man med gällande regelverk tvingas till rättslig prövning enligt brittisk lagstiftning.

– Det är inte rimligt att ansvarig utgivare för en tidning, tv- eller radiostation ska förväntas känna till förtals- och skadeståndslagstiftning i 27 olika medlemsländer när man fattar beslut om publicering. Den rådande situationen riskerar att leda till självcensur från mediernas sida, vilket är oacceptabelt, säger Cecilia Wikström.

– Ansvarig utgivare ska känna till lagstiftningen i det land där publikationen har sitt säte och utkommer, men finner det orimligt att man ska behöva kunna lagstiftningen i alla EU:s 27 medlemsländer. Därför uppmanar jag kommissionen att snarast komma med ett lagförslag så att problemet kan lösas.

Träffa Wikström på MEG-mässan i Göteborg, fredagen den 8/3.

11.00-11.45 Seminarium om förtalsturism med Tidningsutgivarna, monter J1.

12.15-13.00 Seminarium om Europavalet 2014 med Europaparlamentets informationskontor, monter H03:02

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare

linda.aziz@ep.europa.eu

+46 76 232 55 30 eller +32 486 947 682

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: