Arkiv

oktober 6, 2015

Wikström (FP): Socialdemokraternas stöd till Orban ett slag i ansiktet för människorättskämpar

CW Eubakgrund4

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Gruppledarna i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter röstade i går ner Europaparlamentariker Cecilia Wikströms begäran om att inleda ett så kallat artikel 7 förfarande avseende misstänkta brott mot unionens grundläggande värden av Ungerns regering. Wikströms förslag stöddes av De Gröna och Vänstern (GUE) medan Socialdemokraterna, de två konservativa grupperna, EPP och ECR och högernationalisterna ENF röstade emot.

– Jag är djupt chockad över att den socialdemokratiska gruppen i gårkväll allierade sig med de konservativa och skyddade Ungerns premiärminister Viktor Orbán, i stället för att skydda den ungerska befolkningen och försvara de grundläggande värden som denna union bygger på, säger Wikström, gruppledare i utskottet för liberalerna.

– Socialdemokraternas taktiska begäran att i stället ställa en muntlig fråga till kommissionen för att få mer information om situationen i Ungern är inget annat än ett slag i ansiktet på alla som kämpar för att de grundläggande rättigheterna ska respekteras av Orbán-regeringen. Det är ett mysterium för mig hur socialdemokraterna kan ha missat de systematiska kränkningar Orbán regeringen gjort de senaste åren.

– Jag förstår inte vilka eventuella nya uppgifter socialdemokraterna förväntar sig att EU-kommissionen ska ge dem gällande situationen för de mänskliga rättigheterna i Ungern. Det är uppenbart för alla som följt den snabbt försämrade situationen i Ungern de senaste åren att det finns en risk att allvarliga kränkningar begåtts, Europaparlamentet behöver inte ytterligare information från EU-kommissionen för att bekräfta detta.

– Jag vet att det finns många inom socialdemokraterna som inte delar sin grupps nya linje i fråga om Ungern. Jag hoppas att den svenska socialdemokratiska delegationen nu tar upp denna fråga internt och sätter ett kraftigt tryck på sin grupp så att parlamentet kan återupprätta sin trovärdighet i denna fråga.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: