Arkiv

februari 27, 2017

Wikström: Kampen mot terrorn förutsätter mer samarbete, inte mindre

Visa webbsida Gästkrönika i Borås tidning.

De senaste åren har vi genomlidit fruktansvärda terrorattacker. I syfte att skrämma och skapa panik har civila attackerats i de mest kallblodiga former.

Men förutom sorg och förtvivlan har dessa grymma händelser visat på det finaste som EU har, nämligen viljan att stå upp och dela varandras smärta. Vi har sett det efter terrorattentaten i Paris, Bryssel, Nice och Berlin.År 2015 anslöt sig 30 000 personer till jihadistgrupper, såsom Islamiska staten, IS, i Syrien och Irak. Av dem var cirka 4 000 EU-medborgare, av vilka nu nästan en tredjedel har återvänt till EU:s medlemsländer.

Samtidigt som IS lyckligtvis pressas tillbaka i Irak och Syrien, så innebär detta också att ännu fler förmodligen kommer återvända. Dessa jihadister utgör potentiella säkerhetsrisker eftersom de bär med sig erfarenheter från terrorkrigföring.

Vi som värnar om att skydda friheten och säkerheten för våra medborgare i EU måste inse att detta bara kan uppnås genom mer samarbete på EU-nivå. Därför är jag glad över att Europaparlamentet i förra veckan (16/2) antog två ambitiösa lagförslag för att intensifiera kampen mot terrorismen.

Lagförslagen skapar en bred bas för att bekämpa terrorbrott och gripa terrorister i hela EU men fokus på flera åtgärder, däribland:

1. Introducering av en gemensam minimumdefinition av terrorbrott och terrorgrupper i hela EU.

2. Kriminalisering av terrorismrelaterade aktiviteter såsom att uppmana till eller glorifiera terrorister, liksom rekrytering och finansiering av terrorism.

3. Kriminalisering av resor både inom och utom EU för förberedelse till terroristrelaterade aktiviteter.

4. Skapa systematiska gränskontroller vid Schengens yttre gräns för att matcha individer med SIS (Schengen Information System) och Interpols databaser för stulna resedokument.

Därtill är jag glad över att parlamentet introducerat en ny artikel till det ursprungliga förslaget som ger ökade befogenheter att ta bort material på internet som glorifierar eller uppmanar till terrorism. Detta är viktigt, eftersom då det är via sociala medier som en stor del av radikaliseringen sker. Parlamentet har också bidragit till att stärka rättigheter brottsoffrens rättigheter.

I förslaget finns även en artikel som ser till att inga befogenheter överskrider EU:s stadga om mänskliga fri- och rättigheter. Detta är viktigt. Viljan att skapa säkerhet får aldrig eliminera de friheter som den är till för att skydda.

Förra veckan presenterade EU-kommissionen också nya förslag för att intensifiera arbetet mot penningtvätt och finansiering för terrorism. Bland annat vill man frysa terroristers tillgångar i hela EU, inte bara i ett enskilt EU-land. Så uppnår man bättre kontroll av kontantflöden och transaktioner för att stoppa pengar som används till att finansiera terrorism i alla dess former.

Gemensamt för alla dessa åtgärder är att de bygger på mer gränsöverskridande samarbete i EU, inte mindre. Det är nämligen bara genom mer samarbete över nationsgränserna som vi kan besegra och stoppa den internationella terrorismen. Jag är övertygad om att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa också säkerhet och stabilitet för alla medborgare.

Låt oss komma ihåg att många av de människor som EU tagit emot har flytt just den vardag av bestialiska brott som vi sett i Paris, Berlin och Bryssel. De flyr till oss och inte ifrån oss. Det är därför vårt ansvar att se till att EU kan värna den frihet som är vår och dela den med andra som inte haft lyckan att äga vår situation.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: