Arkiv

mars 13, 2018

Wikström (L): Både satsningar och sanktionsmöjligheter borde rymmas i EU:s nästa långtidsbudget för att unionen ska stå väl rustad inför framtiden

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

”Sverige ska vara snålast i Europa”. Finansminister Magdalena Andersson gör det enkelt för sig när hon karaktäriserar den svenska regeringens hållning inför arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. Cecilia Wikström, ordförande för utskottsordförandekonferensen i Europaparlamentet, har en annan uppfattning. Inför onsdagens omröstning i plenum, där Europaparlamentet tar ställning till ett utkast till förhandlingsposition, kritiserar hon regeringen:

– Vi står inför en allvarlig situation där Brexit kommer att skapa ett hål i EU:s budget. Regeringens ”snålast i EU-linje” riskerar att åter förpassa Sverige till ett obetydligt land i EU. Jag skulle önska att regeringen tog ett större ansvar i arbetet med EU:s långtidsbudget. Det vore offensivt av finansministern att ange tydliga omprioriteringar, där anslagen för gammeldags jordbruksstöd minskar och omfattande satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap prioriterades.

– I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt. Därför måste vi vara beredda att acceptera en något större EU-budget än i dag.

– Samtidigt måste vi införa tydliga villkor för de länder som tar emot EU-stöd. Det ska inte längre vara möjligt att ta emot stora EU-stöd samtidigt som man bryter mot EU:s grundläggande värderingar, eller vägrar visa solidaritet med andra EU-länder genom att ställa sig vid sidan av de gemensamma åtagandena, som exempelvis mottagandet av flyktingar.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: