Arkiv

oktober 2, 2018

Wikström (L): Beklagligt att nya otidsenliga regler för audiovisuella medietjänster antogs av Europaparlamentet

Cecilia Wikström (L) beklagar att Europaparlamentet på tisdagen godkände en ny lag för audiovisuella medietjänster. De nya reglerna kräver att minst 30 procent av onlineplattformars kataloger ska bestå av europeiska produkter.

– Vi liberaler i Europaparlamentet har under hela förhandlingen motsatt oss inriktningen som de två stora grupperna med socialdemokrater och konservativa har drivit. Istället för att skapa ett modernt ramverk för audiovisuella tjänster har ett gammeldags protektionistiskt regelverk med en massa onödigt regelkrångel för alla inblandade förhandlats fram mellan Ministerrådet och de två stora politiska grupperna i Europaparlamentet.

– Jag motsätter mig att sociala medier täcks av förslaget. Jag motsätter mig också pekpinnar om att medlemsländer måste skydda minderårigas ”moraliska utveckling” och regler om att minst 30 procent av utbudet på tjänster som täcks av direktivet ska vara producerade i EU. Tillsammans med mina liberala kollegor röstade jag därför emot förslaget och beklagar att det gick igenom.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström (L)
linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: