Arkiv

mars 26, 2019

Wikström (L): Beklagligt att upphovsrättsdirektivet antagits av Europaparlamentet

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Upphovsrättsdirektivet, inklusive artiklarna om den omdebatterade så kallade länkskatten och det så kallade uppladdningsfiltret, röstades på tisdagen igenom i plenum. Europaparlamentariker Cecilia Wikström kommenterar:

– Jag beklagar att Europaparlamentet har antagit en upphovsrättslagstiftning som riskerar att skapa stora inskränkningar i friheten på internet för helt laglydiga medborgare och företag. Det nya direktivet är otydligt och riskerar att leda till en skadlig osäkerhet på den digitala inre marknaden.

– EU behöver en modern upphovsrätt som bidrar till en väl fungerande digital inre marknad. Den måste fokusera på att främja innovation och en möjlighet att sprida också upphovsrättsskyddat material över gränserna. En sådan lagstiftning måste garantera att upphovsmän uppbär ersättning för sitt arbete, men det får inte ske på ett sätt där laglydiga medborgare kommer i kläm och där deras rätt att sprida och ta del av laglig information riskerar att begränsas. Tyvärr tyder mycket på att den lagstiftning som nu har röstats igenom missar målet med bred marginal.

Wikström röstade emot direktivet som helhet eftersom artikel 11 och 13 fanns kvar.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: