Arkiv

oktober 3, 2018

Wikström (L): EU måste stå upp för homosexuellas rättigheter och rättsstatens principer i Rumänien

Till helgen kan Rumänien skärpa förbudet för homosexuella par att gifta sig. Dessutom reformerar den sittande regeringen i Rumänien rättsväsendet på ett sätt som hotar domstolarnas oberoende och som gör det möjligt för politiker att undvika straff för korruption. Mot bakgrund av detta välkomnar Cecilia Wikström (L) att Rumäniens premiärminister Viorica Dăncilă har accepterat Europaparlamentets inbjudan att debattera den oroväckande situationen i landet under veckans plenarsession. Debatten börjar i dag, onsdag, klockan 9.00 och kan ses live här. http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html

– För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att mänskliga rättigheter, inklusive homosexuellas rättigheter, inte är något som man kan rösta bort. Dessutom måste rättsstatens principer värnas och kampen mot korruptionen tas på allvar och kraftfullt bekämpas, istället för att som i dag urholkas av den rumänska regeringen.

– EU:s medborgare kan vara säkra på att vi liberaler i EU alltid kommer att göra allt vi kan för att slå vakt och försvara de europeiska demokratiska principer, mänskliga rättigheter och frihetliga värderingar som samarbetet bygger på. Dessa är orubbligt förenade med den europeiska unionens grundläggande principer.

Europaparlamentet röstar om en resolution om situationen i Rumänien under plenarsessionen i Strasbourg i november.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström (L)
linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: