Arkiv

november 13, 2018

Wikström (L): Europaparlamentet agerar för att vända den negativa utvecklingen i Rumänien

Den rumänska regeringen måste ta krafttag i kampen mot korruption och ta bort de delar i de nya kontroversiella lagförslagen som har presenterats och som hotar rättsväsendets oberoende. Dessutom måste en europeisk rättighetsmekanism införas som systematiskt övervakar och säkerställer att alla medlemsländer fullt ut respekterar och lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter, rättsstatens principer och grundläggande demokratiska värderingar.

Detta slog Europaparlamentet med stor majoritet fast i resolutionen om situationen i Rumänien som antogs på tisdagen i plenum. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har varit med om att skriva resolutionen.

– Jag välkomnar att Europaparlamentet i dag agerar för att stoppa Rumäniens negativa utvecklingen, samtidigt som vi tydligt slår fast att EU:s grundläggande värderingar om rättsstatens principer, demokrati och frihet inte får nonchaleras. När Rumänien i januari tar över ordförandeskapet i Ministerrådet förväntar jag mig att regeringen har vänt den illiberala och auktoritära utvecklingen och kan leva upp till sin egen ordförandeskapsslogan ”Ett Europa baserat på gemensamma värderingar”.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

Linda.aziz@ep.europa.eu

Bakgrundsinformation:

• Både Rumäniens president och premiärminister har tidigare i höst medverkat vid plenardebatter i Europaparlamentet där den illavarslande situationen i landet tagits upp.

• Den liberala gruppen i Europaparlamentet kallade också tidigare i höstas in partiledaren för det rumänska Alde-partiet till en utfrågning. Där markerades det tydligt att om partiet inte står upp för Alde-gruppens grundläggande liberala principer så kommer de att behöva dra konsekvenserna av detta.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: