Arkiv

maj 30, 2018

Wikström (L): Europaparlamentet kräver att de tillfälliga gränskontrollerna avskaffas

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

De tillfälliga gränskontrollerna i EU kritiseras hårt i Europaparlamentets årsrapport om Schengensamarbetet, som antogs på onsdagen i plenum. Cecilia Wikström (L) har varit den liberala gruppens representant i arbetet. Hon kräver nu att Schengensamarbetet återupprättas.

– I dag är flyktingsituationen inom EU under kontroll. EU:s yttre gräns är stärkt. Ett antal åtgärder har vidtagits för att trygga medborgarnas säkerhet inom EU. Trots detta håller de tillfälliga gränskontrollerna, som introducerades i samband med den stora flyktingvågen 2015/2016, på att bli permanenta i vissa medlemsländer, däribland Sverige.

– Situationen slår hårt mot det europeiska samarbetets utveckling. Förlorarna är EU:s medborgare och företagare. Detta måste vändas. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet i dag tydligt slår fast att det varken är nödvändigt eller proportionerligt att kontrollera alla de människor som av olika anledningar reser över exempelvis Öresund. Det är dags att avskaffa gränskontrollerna inom EU.

Fakta:

Dagens över 1 200 kilometer murar och gränser uppskattas ha införts till en kostnad av åtminstone 500 miljoner euro, enligt TNI (Transnational institute).

Beräkningar visar att om permanenta gränskontroller återinförs i alla länder så väntas kostnaderna stiga till mellan 100 och 230 miljarder euro på tio år.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: