Arkiv

april 16, 2019

Wikström (L): Förbättrat samarbete för motverkan av gränsöverskridande brottslighet och terrorism antaget

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Nya bestämmelser för samverkan, så kallad interoperabilitet, med syfte att effektivisera utbytet av information som finns i EU:s olika IT-system har i dag antagits i plenum. Detta informationsutbyte kommer att förbättra säkerheten, trappa upp arbetet med brottsbekämpning och möjliggöra en mer effektiv migrationshantering, genom att exempelvis gränskontrollanter snabbare och enklare får tillgång till viktig information. Europaparlamentariker Cecilia Wikström har företrätt den liberala gruppen i förhandlingarna:

– De nya förordningarna är viktiga steg i vårt fortsatta arbete mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Med de nya bestämmelserna om interoperabilitet på plats kommer det bland annat att bli möjligt att på bara några sekunder kunna granska identiteten på varje person som tar sig till EU, och därmed göra det möjligt att upptäcka personer som går under falska identiteter.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: