Arkiv

december 15, 2015

Wikström (L): Gemensamma europeiska gränskontroller behövs för att säkerställa vår säkerhet

CW Eubakgrund5Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström kommenterar EU-kommissionens nya förslag om att stärka EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex, för att inrätta en europeisk gräns- och kustbevakning:

– Genom Schengen-avtalet har vi enats om att ha gemensamma yttre gränser för EU och inga inre gränser mellan medlemsländerna. Detta innebär att exempelvis Greklands gräns mot Turkiet och Polens gräns mot Ukraina är lika mycket Sveriges gräns som vår gräns mot Norge. Därför är medlemsländernas inställning att varje land ska bevaka sina egna gränser orealistiska.

– Om Schengensamarbetet ska kunna fortleva, så måste EU:s yttre gränser upprätthållas och förstärkas. Detta kan bara ske genom gemensamma europeiska lösningar och ansvarstagande från alla medlemsländer. Därför måste en gemensam europeisk gränskontrollmyndighet byggas upp.

Wikström är den liberala gruppens företrädare i debatten som börjar klockan 15.00 i dag.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: