Arkiv

november 30, 2017

Wikström (L) ger Ministerrådet bakläxa: Deras utkast till position kring Dublinförordningen är oacceptabel

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L), kommenterar Ministerrådets utkast till position kring revideringen av Dublinförordningen. Wikström företräder Europaparlamentet i förhandlingarna.

– Jag välkomnar att det estländska ordförandeskapet försöker nå en gemensam position i Ministerrådet kring revideringen av Dublinförordningen. Tyvärr är deras utkast till förslag väldigt långt bort från vad som skulle kunna accepteras av Europaparlamentet. Om positionen slås fast i Ministerrådet så skulle förhandlingarna mellan medlagstiftarna bli oerhört svåra.

–  Ministerrådets nuvarande förslag skulle innebära att EU:s nuvarande misslyckade Ad Hoc-svar på migrationskrisen skulle fortsätta. Vi måste i stället ta chansen att bygga upp ett permanent system som kan fungera både i tider med normalt och högt flyktingtryck. Jag uppmanar medlemsländerna att noggrant studera Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs med mycket stor majoritet i plenum för två veckor sedan. Europaparlamentet kommer att vara en konstruktiv och ambitiös partner i lagstiftningsprocessen, men vi kommer under inga omständigheter att acceptera att misstag från det förflutna upprepas.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: