Arkiv

juli 6, 2016

Wikström (L): Ja till gemensam europeisk bevakning av EU:s yttre gränser

Europaparlamentariker Cecilia Wikström är i Strasbourg och diskuterar bla lagpaketet för förstärkt kontroll av EU:s yttre gränser, som voteras denna session.

– Den bärande tanken när Schengensamarbetet förverkligades och EU:s medlemsländer monterade ner de inre gränserna var att den yttre gränsen skulle stärkas. Därför är det beklagligt att lagförslaget kring förstärkandet av EU:s yttre gränser och kustbevakning än en gång inte är tillräckligt långtgående för att kraftfullt kunna skydda Europa från exempelvis smuggling av vapen, narkotika och förfalskade varor men också att hindra terrorister från att obemärkt ta sig in i unionen.

– För att kunna garantera våra medborgare det fullfjädrade skydd som de har rätt till behöver EU få exklusiv, full kompetens över de yttre gränserna och inrätta en gemensam europeiskt gränsbevakning. De bör ha egen personal och materiel och ska kunna ingripa operativt när det behövs utan att enskilda medlemsländer ska kunna blockera detta. Det är dags att sluta med halvhjärtade och ineffektiva insatser. Ansvar och resurser måste flyttas från medlemsländerna till EU!

– För i och med Schengen är Greklands och Italiens gräns även Sveriges.

Programledare: Linda Aziz

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: