Arkiv

april 11, 2016

Wikström (L) kommenterar EU-kommissionens migrationskommuniké och besöker informella flyktingläger i Libanon

CW plenum2Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar EU-kommissionens migrationskommuniké kring revideringen av Dublinförordningen.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna som måste stoppas. Jag hoppas att EU-kommissionen vågar lägga fram ett långtgående förslag som ligger väl i linje med den syn som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit.

– Sveriges regering borde nu ta på sig ledartröjan i ministerrådet och övertyga andra regeringar om nödvändigheten att skapa en solidarisk och hållbar asylpolitik i EU, så att vi tillsammans kan åstadkomma verklig förändring. Det behövs, nu mer än någonsin!

Wikström befinner sig samtidigt som förslaget presenteras på ett flyg till Libanon, där hon fram till på fredag bland annat besöker informella flyktingläger och träffar företrädare för den libanesiska regeringen och UNHCR.

– Mer än var fjärde person i Libanon, ett land med en total yta som är mindre än Uppland, är en flykting från Syrien. När vi i Sverige talar om att vi i Europa behöver andrum från flytkingkrisen bör vi erinra oss om att Libanon, detta lilla land ensamt tagit emot flera hundra tusen fler flyktingar än hela EU gjort. Lägg därtill att 500 000 palestinska flyktingar som sedan 1948 lever där – först då kan vi tala om en verklig kris. Det viktigt att visa vår solidaritet och vårt stöd till det enskilda land som faktiskt gjort mest hittills för att ge skydd för syriska flyktingar.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: