Arkiv

oktober 24, 2018

Wikström (L): Krafttag mot plastnedskräpning tas för att rädda våra hav

Med stor majoritet röstade Europaparlamentet på onsdagen igenom ett lagförslag som förbjuder engångsartiklar i plast såsom bestick, tallrikar, tops och sugrör från och med 2021. I direktivet ingår även att tobakstillverkarna måste ersätta plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material, ett gradvist minskningsmål för engångsförpackningar för snabbmat, bättre konsumentupplysning och att fiskeutrustning, som står för över en fjärdedel av allt plastskräp i haven, måste minskas genom ökat producentansvar och bättre insamling. Cecilia Wikström (L) välkomnar resultatet:

– Fortsätter nedskräpningen av plast i samma takt som i dag så kommer mängden plast i världshaven att väga mer än all fisk år 2050. Därför välkomnar jag att EU nu tar ledaransvar för omställningen till minskad plastkonsumtion och framtagandet av miljövänliga alternativ. Det är hög tid att nedskräpningen i haven får det internationella fokus som det förtjänar och att EU:s medlemsländer tillsammans tar ett tar ett krafttag för att stoppa nedskräpningen.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

Linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: