Arkiv

juli 5, 2018

Wikström (L) kräver slut på diskriminering av EU-medborgare som också har amerikanska medborgarskap

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

I alla länder utom USA och Eritrea beskattas man i det landet man arbetar, oavsett nationalitet. USA har ett beskattningssystem baserat på medborgarskap. För EU-medborgare som har dubbla nationaliteter innebär det att de tvingas till dubbelbeskattning, även om de inte längre bor i USA eller har någon annan anknytning dit.

Med anledning av detta antog Europaparlamentet på torsdagen den så kallade FATCA-resolutionen som uppmärksammar de problem som finns med USA:s skatteregler. Resolutionen är framtagen av Cecilia Wikström (L), som är ordförande för utskottet för framställningar.

– Skattetransparens är väldigt viktigt, men så som skattereglerna är utformade bestraffar de medborgare som redan gör rätt för sig i det land där de bor och arbetar. Det är inte acceptabelt. EU behöver därför säkerställa att de drabbade medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras och att USA inte fortsättningsvis kan kräva in skatt av personer som inte bor och verkar i USA och att dessa personer får tillgång till  de finansiella tjänster som varje EU-medborgare har rätt till.  

– Genom att verka tillsammans i EU får vi en starkare förhandlingsposition gentemot USA och kan säkerställa ett avtal där medborgare med dubbelt medlemskap inte drabbas lika hårt som i dag. Det är hög tid att säkra alla EU-medborgares rättigheter!

Bakgrundsinformation:

EU-medborgare med medborgarskap i USA och ett EU-land nekas i många fall bland annat tillgång till europeiska banktjänster, såsom bostadslån och pensionssparande, på grund av att de europeiska bankerna drabbas av betungande redovisningskrav till USA.

Ett annat problem det medför är att europeiska banker tvingas lämna ut personuppgifter till USA. Motsvarande informationsutbyte sker inte åt andra hållet och avtalet är därför väldigt ojämnt. Europaparlamentet kräver nu därför bland annat att EU-kommissionen utreder om detta bryter mot den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Europaparlamentet kräver också att ett avtal sluts mellan EU och USA, som ersätter de bilaterala avtal som i dag finns mellan USA och varje enskilt medlemsland.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32486947682

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: