Arkiv

maj 11, 2016

Wikström (L): Lagstiftning antagen – förbättrade villkor för studenter och forskare från tredje länder vid universitet i EU

25531410492_30b36b59d3_oPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På onsdagen antog Europaparlamentet nya regler som ska ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer till EU.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L), som har lett förhandlingarna, välkomnar uppgörelsen.

– Jag är glad att EU insett värdet i att attrahera välutbildade personer att komma hit och att locka dem att stanna kvar genom att skapa ett harmoniserat europeiskt system som gäller i alla medlemsländer. Det här innebär utan tvekan att våra europeiska universitet stärker sin konkurrenskraft på den globala arenan och blir attraktivare än någonsin för ambitiösa och högutbildade människor från andra länder, som nu får avsevärt förbättrade villkor i EU.

– På sikt innebär dagens uppgörelse att forskare vid europeiska universitet kommer att stärka EU:s akademiska status och bidra till ekonomisk utveckling. Välutbildade människor behövs för att bidra till att skapa jobb och ekonomiskt tillväxt i EU.

Så mycket bättre blir villkoren för studenter och forskare från tredje land:

– Studenter och forskare får ökad tillgång till arbetsmarkanden och får rätt att arbeta minst 15 timmar per vecka.

– Studenter och forskare får röra sig mellan medlemsländerna under tiden de bor här, utan att behöva söka visum.

– Studenter och forskare får tillstånd att stanna i medlemslandet i minst nio månader efter avslutade studier för att starta ett företag eller skaffa sig ett jobb.

– Forskares familjemedlemmar får nu möjlighet att flytta med och arbeta i medlemslandet under samma period.

Villkoren för inresa och uppehållstillstånd för utländska praktikanter (avlönade och oavlönade), volontärer och au pairer förenklas också avsevärt.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: