Arkiv

februari 20, 2017

Wikström (L) med EU-delegation i Stockholm 21/2: Det måste bli lättare för EU-medborgare i Sverige att få svenska personnummer

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Flera europeiska medborgare som utnyttjar EU:s fria rörlighet för människor och bosatt sig i Sverige har skickat in framställningar till Europaparlamentet där de hävdar att de diskrimineras genom att svenska staten gör det svårt för dem att få svenska personnummer.

Som utskottsordförande för utskottet för framställningar i Europaparlamentet, reser Cecilia Wikström (L) tisdagen den 21 februari tillsammans med tre kollegor till Stockholm för att närmare granska situationen.

– EU måste garantera att den fria rörligheten fungerar i praktiken i Europa. Möjligheten för Europas medborgare att arbeta och bo i ett annat EU-land är fantastisk för den enskilda individen, för samhället i stort och för Europas utveckling. Det är därför av yttersta vikt att vi undanröjer alla de praktiska hinder som fortfarande kvarstår.

– Vid EU-delegationens besök i Stockholm ser jag fram emot konstruktiva samtal med de involverade myndigheterna, och jag kommer att göra mitt yttersta för att säkerställa att Sverige tar tag i dessa problem på allvar och åtgärdar problemen så snart som möjligt.

Cecilia Wikström finns tillgänglig för intervjuer i Stockholm i samband med besöket.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Bakgrund:

Utan svenska personnummer stöter EU-medborgare på stora problem i kontakten med svenska myndigheter, såsom försäkringskassan och skatteverket. EU-medborgare utan svenska personnummer hindras ofta från att öppna mobilabonnemang eller ett bankkonto i Sverige.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: