Arkiv

juli 6, 2017

Wikström (L) nominerar Dawit Isaak till Sacharovpriset och lyfter hans fall i tal i plenum

PrintPå torsdagen röstade Europaparlamentet igenom en resolution som särskilt uppmärksammar den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak, som suttit fängslad i snart 16 år. Resolutionen är framtagen på Cecilia Wikströms och den liberala gruppens initiativ. Wikström nominerar samtidigt Dawit Isaak till Sacharov-priset, EU:s pris för tankefrihet.

– Dawit Isaak har snart suttit fängslad i 16 år. Varje dag han hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgarnas fri- och rättigheter mot Eritreas diktator Afewerki, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för EU.

– Det är dags för Sverige och EU att lämna den tysta diplomatin och införa kraftfulla sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare. Dawit Isaaks modiga kamp mot diktatur och för människors rättigheter gör att han förtjänar att tilldelas Sacharovpriset 2017. Det är vårt ansvar att använda den röst Dawit Isaak berövats och genom att ständigt uppmärksamma hans fall hoppas vi hålla honom vid liv.

I debatten i plenum på torsdagsmorgonen, inför omröstningen, förde Wikström den liberala gruppens talan. Där uppmanade hon EU-kommissionen och Sverige att använda kännbara påtryckningsmedel mot Eritrea genom att:

  • Införa reseförbud till EU mot ledande personer i Eritreas regim.
  • Förhindra att eritreanska ambassader inom EU kan verkställa den illegala skatteindrivning som pågår runt om i EU:s medlemsländer.
  • Införa krav på att landet följer mänskliga rättigheter.
  • Bättre övervaka hur bistånd som EU betalar ut används i landet.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: