Arkiv

april 17, 2019

Wikström (L): Nya steg tagna i kampen mot internationell terrorism

Internetplattformar ska inom en timme från det att de tagit emot en begäran från en behörig myndighet ta bort terrorrelaterat innehåll från sina tjänster, till skillnad mot dagens situation, där detta är frivilligt. Detta antogs av Europaparlamentet på onsdagen i plenum.

Den första gången en plattform får en order från en myndighet om att radera material med terroranknytning har de dock tolv timmar på sig att agera för att säkerställa att de kan få tillgång till all nödvändig information, inklusive regler, för att överklaga beslutet. Det finns däremot inga krav på att företagen måste övervaka informationen de sänder eller lagrar. Inte heller avkrävs de att söka efter potentiell olaglig aktivitet. Förslaget slår fast att grundlagsfästa rättigheter ska respekteras i varje medlemsland.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar:

–   I dag är det ett problem att propagandamaterial med terrorkoppling cirkulerar fritt på internet. Det kan röra sig om extremt material som filmer av avrättningar och liknande. För att stoppa och begränsa spridningen av sådant material är det viktigt att det kan tas bort så snart som möjligt. Detta är en central del i att motarbeta rekrytering till terrornätverk i Europa. Samtidigt måste denna lagstiftning respektera yttrandefriheten. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet idag har antagit en balanserad förhandlingsposition som kommer att ge våra myndigheter bättre verktyg i kampen mot den internationella terrorismen och samtidigt respektera våra grundläggande rättigheter.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: