Arkiv

december 16, 2015

Wikström (L) och Valero (MP): Terrorbekämpning kräver utökat europeiskt samarbete

FullSizeRenderEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) och Bodil Valero (MP) diskuterar hur den internationella terrorismen ska bekämpas, för den senaste tiden har vi sett fruktansvärda terrordåd i Frankrike, Mali, Syrien, Libanon och Irak. Undantagstillstånd är utlyst i Frankrike.  Inre gränskontroller hjälper föga om inte myndigheterna delar information och vet vad de ska leta efter.

– Än en gång har vi sett hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, därför måste polisen i EU få befogenheter att göra likadant. Den nu eftersökte terroristen hade innan dåden förhörts av belgiska säkerhetstjänsten och stoppades på väg från Paris efter dåden vid den belgiska gränsen. Inre gränskontroller hjälper föga om inte myndigheterna delar information och vet vad de ska leta efter, säger Cecilia Wikström.

– Samarbetet mellan polismyndigheter behöver förbättras och harmoniseras för att bli mer kostnadseffektivt. Vi måste också komma till rätta med varför människor blir terrorister, de flesta är uppvuxna i EU-länder. Samhället måste ge dem en mening med sitt liv så att de inte väljer den väldigt drastiska vägen att bli terrorister och döda andra människor. Vi måste bli bättre på att förebygga att det händer , säger Bodil Valero.

Programledare: Linda Aziz

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: