Arkiv

mars 13, 2018

Wikström (L) om Brexit: Alla kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Kvinnor riskerar att drabbas hårdare av Brexit än män. Eftersom de ofta utför obetalda, men socialt viktiga, uppgifter kan de förlora sin rätt att stanna i Storbritannien efter landets utträde.

Inför EU-toppmötet nästa vecka antar Europaparlamentet på onsdagen en resolution som slår fast Europaparlamentets position om EU:s framtida förbindelser med Storbritannien.

Ett av Europaparlamentets krav, som Cecilia Wikström (L) i sin kapacitet som ordförande i utskottsordförandekonferensen och ordförande i utskottet för framställningar har stridit för, är att Brexit-avtalet måste garantera de cirka fem miljoner medborgarna på båda sidor av Engelska kanalen som direkt berörs vid Brexit så långtgående rättigheter som möjligt och i resolutionen finns formuleringar för att särskilt uppmärksamma kvinnors utsatta situation.

– Det politiska spelet som pågår mellan Storbritannien och EU handlar om cirka fem miljoner människors vardaglighet, verklighet och framtida rättigheter. Speciellt Storbritanniens vilja att göra EU-medborgares rätt att lagligt leva i Storbritannien villkorat av antingen arbete, självförsörjning eller familjerelationer kommer sannolikt att bidra till könsrelaterade orättvisor och kan innebära att kvinnliga EU-medborgare med låga inkomster och små barn kan komma att förlora sin rätt att stanna i Storbritannien efter landets utträde ur unionen.

-Jag kräver därför att EU-kommissionen utvärderar det slutliga avtalet också ur ett genusperspektiv innan Storbritanniens utträde, för att försäkra oss om att avtalet inte slår hårdare mot kvinnor, som i praktiken ofta är de som gör obetalda men socialt viktiga uppgifter, som att ta hand om barn, gamla och sjuka anhöriga.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: