Arkiv

september 12, 2018

Wikström (L) om Junckers linjetal: Dags för europeisk kraftsamling

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Efter det sista State of the Union-talet innan nästa EU-val uppmanar Europaparlamentariker Cecilia Wikström EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att trappa upp sitt ledarskap och våga pressa fram avgörande beslut i Ministerrådet i de centrala EU-frågor som måste lösas så snart som möjligt för att EU-samarbetet ska kunna gå framåt.

– Det var mycket välkommet att Junker nu föreslår att man ska börjar använda majoritetsbeslut inom utrikesfrågor, men det hade varit klädsamt med en tydlig uppmaning till medlemsländerna att göra det även på migrationsområdet. Vi har på flera punkter nått långt i arbetet med att bygga en ny gemensam europeisk asylpolitik men kärnfrågan om hur ansvaret för dem som anländer till Europa ska fördelas är alltjämt blockerat i ett ministerråd som vägrar att använda rätten att fatta majoritetsbeslut. Det är dags för Juncker att utnyttja sin kraft för att förmå ministerrådet att sätta sig vid förhandlingsbordet och tillsammans med oss skapa ett nytt europeiskt asylsystem.

Dessutom behöver EU intensifiera sitt arbete för att få till en hållbar utveckling i klimat- och miljöfrågor.  Biologisk mångfald, kemikalier, vatten och luft känner inga nationsgränser. Allt hänger ihop och måste ses och hanteras i ett sammanhang. Det gör vi bäst på EU-nivå. EU måste därför införa en europeisk koldioxidskatt och en EU-avgift på den plast som inte återvinns.

– Slutligen välkomnar jag EU-kommissionens förslag om att  utöka befogenheterna för den europeiska åklagarkammaren. Detta har jag stridit för i många år, för bara så kan brottslingar och terrornätverk som opererar över nationsgränser effektivare gripas och ställas inför rätta. Med detta blir det också än mer absurt att Sverige jämte Polen och Ungern står utanför åklagarkammaren. Sverige måste nu ta steget full ut och ansluta sig till denna centrala del av EU:s brottsförebyggande samarbete.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: