Arkiv

september 13, 2016

Wikström (L) om King, Sverigedemokraterna och FN

Veckans youtube-intervju från Strasbourg handlar om utfrågningen av Storbritanniens föreslagne EU-kommissionär Julian King.

– King är en sann Europavän och gav ett trovärdigt och starkt intryck och han kommer att bli en bra kommissionär, säger Wikström.

Wikström berättar även om den stora migrationskonferensen vid FN:s högkvarter som hon medverkar i nästa vecka och avslutar med att dela sin åsikt kring om Sverigedemokraterna bör involveras i förhandlingar gällande försvars- och säkerhetspolitik eller inte.

Intervjuas av: Linda Aziz

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: