Arkiv

juni 29, 2018

Wikström (L) om utfallet av EU-toppmötet: EU måste fokusera på riktiga, om än svåra, asyllösningar

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) är besviken över utfallet av EU-toppmötet, där mer eller mindre omöjliga planer på att externalisera EUs ansvar för flyktingmottagande hamnade allt för mycket i fokus i stället för en ordentlig överenskommelse om en gemensam och långsiktigt hållbar asylpolitik:

– Det är trots allt betryggande att många länder fortfarande har en tydlig ambition om att få ett gemensamt europeiskt asylsystem på plats, men möjligheterna att få det på plats innan mandatperiodens slut är nu dessvärre mycket små. Det enda som kan föra processen framåt på allvar är att i demokratisk ordning rösta ned de länder som blockerar en europeisk lösning, säger Wikström.

– EU:s främsta uppgift måste vara att fokusera på riktiga, om än svåra, lösningar. För till skillnad från vad många medlemsländer tycks tro, så går inte att helt isolera oss mot omvärlden. Dessutom gör EU:s internationella åtaganden det omöjligt att massdeportera asylsökande till läger i tredje land. Parallellt med ett gemensamt europeiskt asylsystem borde EU satsa på att bistå Nordafrika i dess politiska stabilisering och utveckling, snarare än att destabilisera dessa länder ytterligare med de tänkta flyktinglägren, säger Wikström.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: